Kuukauden yhtiö: Optomed Oyj

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö. Yhtiö listautui 5.12.2019 pörssilistalle.

Artikkeli
10.9.2020
Lukuaika
4 min
Optomedin toimitusjohtaja Seppo Kopsala.

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmänpohjakameroiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa. Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 56 kansainvälisestä teknologiapatentista.

Vuonna 2019 Optomedin liikevaihto oli 15 miljoonaa euroa ja yhtiön 2018 pro forma -liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 lopussa Optomed työllisti 108 ammattilaista.

Keräsitte listautumisannissa varoja kasvustrategianne toteuttamiseksi bruttomääräisesti noin 20 miljoonaa euroa. Miten kasvuun liittyvät suunnitelmat etenevät pandemian keskellä?

Meille merkittävät, strategiamme mukaiset hankkeet etenevät aikataulussa pandemiasta huolimatta. Tärkeimmät pitkän aikavälin strategiset projektimme, kuten uusien tuotteiden kehityshankkeet, kliiniset tutkimukset, sekä liiketoiminnan laajentaminen Yhdysvaltoihin etenevät aikataulussa suunnitelmien mukaisesti. Koronaviruspandemian haastavimpina aikoina olemme lykänneet merkittävimpiä markkinointiin ja myyntiin liittyviä investointeja ja jatkamme näiden toteuttamista, kun markkina näyttää selkeitä elpymisen merkkejä.

Miten pandemia on vaikuttanut liiketoimintaanne? Liikevaihtonne pieneni merkittävästi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana viime vuoteen verrattuna, kuten hyvin monella muullakin yhtiöllä. Mikä liiketoimintanne osa-alue on kärsinyt eniten?

Meillä on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Ohjelmistot ja Laitteet. Laitteet-segmentin liikevaihto laski johtuen koronaviruspandemiasta ja erityisesti laitevalmistaja-asiakkaidemme (OEM) toimitusten siirtymisestä myöhäisemmäksi heidän reagoidessaan markkinatilanteeseen pienentämällä omia varastojaan. Myös myynti jälleenmyyntiverkostomme kautta laski hieman edellisvuodesta, mutta on useissa maissa alkanut näyttämään jo elpymisen merkkejä. Erityisesti Kiinan laitemyynti on alkanut palautua kohti normaalia.

Ohjelmistot segmenttimme liikevaihto on säilynyt pandemiassakin viime vuoden tasolla. Tämä on mahdollista koska ohjelmistoliiketoimintamme perustuu jatkuvaan tulovirtaan olemassa olevalta asiakaskunnalta.

Konsernitasolla toisen vuosineljänneksen aikana käynnistämämme säästötoimenpiteet tukevat yhtiön tulosta ja kassavirtaa.

Miksi laajentuminen Yhdysvaltain markkinoille on houkutteleva teille?

Yhdysvallat on suurin yhtenäinen silmädiagnostiikkalaitteiden markkina ja se käsittää arviolta noin 40 % maailman silmänpohjakameroiden markkinasta. Optomedin tuotteita myydään yli 60 maassa ja yhtiön pääasialliset myyntikanavat ovat laitevalmistaja-asiakkaat (OEM), laaja kansainvälinen jakelijaverkosto sekä suoramyyntiorganisaatio ja Kiinan tytäryhtiö. Yhtiön kameratuotteita on jo aikaisempina vuosina myyty Yhdysvaltain markkinoilla pääasiallisesti laitevalmistaja-asiakkaiden (OEM) kautta ja Yhdysvallat on Kiinan ohella pitkään ollut suurin markkina-alueemme, vaikka yhtiö ei ole itse tehnyt USA:n markkinassa omia myynti- ja markkinointitoimia.

Olemme nyt perustaneet Yhdysvaltoihin oman tytäryhtiön, jonka päätavoitteena on luoda oma myynti- ja jakelijaverkostomme sekä Yhdysvaltain, Kanadan ja Latinalaisen Amerikan markkinoille ja näillä suorilla markkinointi- ja kaupallistamistoimilla kasvattaa brändimme ja tuotteidemme tunnettuutta tällä toimialamme suurimmalla markkina-alueella. Markkinapotentiaali on tällä alueella massiivinen ja olemme nykyisen myyntikanavamme kautta vasta raapaissut pintaa.

Olette toimialallanne hyvin tunnettuja. Miten erotutte kilpailijoistanne?

Optomed oli ensimmäinen yritys, joka toi markkinoille kädessä pidettävän silmänpohjakameran, joka läpäisi kansainväliset silmänpohjakameroille asetetut laatustandardit. Olemme perustamisestamme lähtien keskittyneet pääasiallisesti juuri kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tuotekehitykseen, jonka vuoksi osaamisemme tässä tuotekategoriassa on korkeinta maailmassa. Tämän vuoksi myös kaikki toimialamme suurimmat kansainväliset yritykset kääntyivät meidän puoleemme ja halusivat valikoimaamme juuri meidän tekemän kädessä pidettävän kameran. Systemaattinen kehitystyömme on tuottanut tulosta, koska olemme tänä päivänä markkinajohtaja kädessä pidettävien kameroiden kategoriassa ja uusin kameratuotteemme on kuvanlaadultaan ja käytettävyydeltään huomattavasti kilpailijoitamme edellä. Kilpailijamme ovat keskittyneet kameroiden ohella myös muiden tuotteiden kehittämiseen ja Optomed on saavuttanut kilpailuedun keskittymällä vahvasti yhteen teknologiaan.

Mitkä ovat pitkän ajan taloudelliset tavoitteenne?

Optomedin keskipitkän aikavälin tavoite vuodesta 2020 eteenpäin on saavuttaa kaksinumeroinen vuosittainen orgaaninen liikevaihdon kasvu.

Pitkällä aikavälillä Optomedin tavoite on saavuttaa vähintään 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen orgaaninen liikevaihdon kasvu.

Lisätietoja.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.