Kuukauden yhtiö: Orthex Oyj

Orthex on kotimainen kodin käyttötavaroiden valmistaja, joka myy tuotteitaan yli 40 maassa. Yhtiö listautui pörssin päämarkkinalle 25.3.2021. Yhtiön toimitusjohtaja Alexander Rosenlew kertoo haastattelussaan muun muassa pandemian vaikutuksesta yhtiön toimintaan sekä yhtiön tavoitteista ja vastuullisuusstrategiasta.

Artikkeli
6.9.2021
Lukuaika
5 min
Yhtiön toimitusjohtaja Alexander Rosenlew.

Pörssisäätiön ja Nasdaq Helsingin yhteisen artikkelisarjan syyskuun yhtiö on Orthex Oyj.

Orthex on suomalainen kodin käyttötavaroiden valmistaja. Yhtiön tavoitteena on tuotteillaan tehdä kuluttajien jokapäiväisestä elämästä helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat säilytystuotteissa SmartStore™, keittiötarvikkeissa GastroMax™ ja kodin sekä kasvienhoidon tuotteissa Orthex™. Orthexin liikevaihto vuonna 2020 oli 75,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 12,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on myyntiä yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Orthexin liikevaihdon kasvu jatkui erittäin vahvana toisella neljänneksellä ja oli +25,5 % verrattuna vuoden 2020 toiseen neljännekseen, mikä osaltaan nosti liikevaihdon kasvun vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla 28,8 %:iin ja 43,8 miljoonaan euroon (34,0). Mitkä toimet vaikuttivat tähän hyvään kehitykseen?

Positiivinen kehityksemme on jatkoa menestykselliselle kaupallisen strategian toteuttamiselle, johon kuuluu uusien tuotteiden lanseeraus, jakelun laajentaminen ja uusien asiakkuuksien avaaminen.

Vahva kasvu monissa eurooppalaisissa avainasiakkaissamme Pohjoismaiden ulkopuolella saavutettiin onnistuneella tuotevalikoimallamme ja tuoteinnovaatioidemme avulla.

Innovaatiomme menestyivät erittäin hyvin ja erityisen suosittuja ovat olleet uudet SmartStore-tuotemerkille kuuluvat SmartStore Collect -tuotteet, jotka on tarkoitettu roskien kierrätykseen ja lajitteluun kotona.

Megatrendit, kuten kaupungistuminen ja vastuullisuus, tukevat liiketoimintamme kasvua. Visiomme onkin kasvaa Euroopan johtavaksi brändiksi Säilytys-tuotekategoriassa ja vahvistaa asemaamme Pohjoismaiden yhtenä johtavista kodin käyttötavara-alan toimijoista. Pyrimme myös toimialamme edelläkävijäksi vastuullisuudessa.

Mitkä ovat Orthexin avaintuoteryhmät ja miltä ryhmältä odotetaan jatkossa suurinta kasvua?

Orthexin neljä tuoteryhmää ovat: Säilytys, Keittiö, Koti ja Piha sekä Kasvien hoito. Kaikki tuoteryhmämme menestyivät vahvasti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Suurin tuoteryhmämme on Säilytys, jonka laskutettu myynti tammi-kesäkuussa oli 28,4 milj. euroa (21,6). Säilytys-kategorian tuotteilla on keskeinen asema Orthexin laajentumisessa Euroopassa, sillä käytämme niitä usein kärkituotteina tavoitellessamme sopimuksia uusien vähittäiskauppojen kanssa. Korkea laatu ja ajaton pohjoismainen design ovat kulmakiviä kaikissa meidän tuotteissamme.

Miten pandemia on vaikuttanut liiketoimintaanne?

Covid-19-pandemia on vaikuttanut Orthexin liiketoimintaan sekä myönteisesti että kielteisesti. Pandemian seurauksena määrätyt liikkumisrajoitukset vaikuttivat joillain markkinoilla Orthexin myyntiin myönteisesti, sillä ihmiset viettivät enemmän aikaa kotona ja keskittyivät esimerkiksi ruoanlaittoon ja sisustusratkaisuihin. Joillain vientimarkkinoilla liikkumisrajoitukset haittasivat kuitenkin yhtiön myyntiä, sillä yhtiön tuotteita myyvät myymälät ovat olleet suljettuina.

Olen todella ylpeä kaupallisen tiimimme osoittamasta joustavuudesta ja päättäväisyydestä strategiamme toteuttamisessa, vaikka ennustettavuus on ollut vaikeaa pandemian takia. Mahdollisuuksia järjestää fyysisiä asiakastapaamisia ja käydä myymälöissä tai messuilla on ollut vähemmän, mutta olemme mukauttaneet työskentelytapamme näihin olosuhteisiin. Haluamme olla paras kumppani asiakkaillemme myös näinä rajoitusten ja matkustuskieltojen aikoina.

Keräsitte listautumisannissa 10 milj. euroa. Mihin varoja käytetään?

Listautumisannin tavoitteena oli asemoida Orthex sen seuraavaan kehitysvaiheeseen nostamalla profiilia ja parantamalla edelleen Orthexin näkyvyyttä Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Lisänäkyvyyden odotetaan myös lisäävän edelleen Orthexin tunnettuutta yleisön keskuudessa ja työnantajana ja näin ollen parantavan Orthexin kilpailukykyä.

Käytämme osakeannista saadut nettovarat tukeaksemme Orthexin kasvustrategiaa, kiihdyttääksemme kasvuamme Euroopassa, ja vahvistaaksemme Orthexin toimintaa.

Mitkä ovat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteenne?

Orthexin pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon orgaaninen kasvu konsernitasolla ja yli 10 prosentin kasvu Pohjoismaiden ulkopuolella (kasvu paikallisessa valuutassa), oikaistu EBITA-marginaali ajan myötä yli 18 prosenttia (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) sekä nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle 2,5x. Velkaantumisaste voi väliaikaisesti ylittää tavoitevälin, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä.

Yhtiö pyrkii jakamaan vakaata ja ajan myötä kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Miten vastuullisuus ja kestävä kehitys näkyvät toiminnassanne?

Orthex on painottanut vastuullisuutta jo 1990-luvun alusta lähtien. Yhtiö pyrkii olemaan toimialan edelläkävijä vastuullisuudessa tarjoamalla ajattomasti muotoiltuja, laadukkaita, turvallisia ja pitkäkestoisia tuotteita, pienentämällä toimintansa ja tuotteidensa hiilijalanjälkeä sekä hankkimalla yhä suuremman osan raaka-aineistaan biopohjaisista ja kierrätetyistä materiaaleista. Orthexin vastuullisuustyön päätavoite on tuotannon hiilineutraaliuus vuoteen 2030 mennessä.

Kerroimme vastikään siirtyneemme tänä vuonna Ruotsin tehtaillamme uusiutuvaan energiaan. Orthexin tuotantolaitos Lohjalla otti käyttöön vihreän energian ratkaisun jo vuoden 2020 alusta alkaen ja vähensi CO2e-päästöjä yli 600 000 kg. Tämä tarkoittaa, että siirtyminen uusiutuvaan energiaan on nyt saatettu päätökseen kaikissa Orthex -tehtaissa ja olemme askeleen lähempänä hiilineutraaliuustavoitettamme.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.