Näin löydät sopivan sijoitusstrategian

Talousviikon tiistain ohjelmassa etsittiin itselle sopivaa sijoitusstrategiaa. Asiantuntijapuheenvuoroissa tutustuttiin eri sijoitusvaihtoehtoihin ja paneelikeskustelussa kuultiin tuttujen sijoittajien pohdintoja.

Artikkeli
11.10.2022
Lukuaika
4 min

Paneelikeskustelussa: Heikki Keskiväli, Merja Mähkä, Sari Lounasmeri ja Sven-Erik Holmström

Talousviikon tiistaipäivän teemana oli sijoitusstrategiat. Ohjelmassa asiantuntijat kertoivat arvo- ja indeksisijoittamisesta sekä kuinka sijoittaa vastuullisesti. Lopuksi paneelikeskustelussa tutut sijoittajat pohtivat omaa sijoitusstrategiaansa.

Listautuminen kannattaa

Vuonna 2021 Helsingin pörssiin listautui yhteensä 29 yritystä, jotka keräsivät listautumisanneissa liki miljardi euroa uutta osakepääomaa. Kyseessä oli Suomen pörssilistautumisien ennätysvuosi. Yksi ennätysvuoden aikana listautuneista yhtiöistä on kodintuotteita valmistava Orthex. Talousviikon tiistain ohjelman alkuun Orthexin toimitusjohtaja Alexander Rosenlew kertoi syitä sille, miksi yhtiö listautui pörssiin.

Rosenlew iloitsee erityisesti uusista omistajista, joita yhtiö on saanut listautumisen myötä: ”Saada laaja kanta uusia omistajia on meille positiivinen asia. Nämäkin ovat meidän kuluttajia, ja toivottavasti omistajat myöskin ovat kiinnostuneita siitä, miten meidän tuotteellamme menee. Ja myöskin kertovat ystävilleen että millaisia odotuksia meillä on, eli tämä kokonaisuus palvelee liiketoimintaamme”. Hän kokee, että myös yhtiön työnantajaimago voi listauduttuaan parantua lisääntyvän läpinäkyvyyden ja informaation myötä.

Näin huomioit vastuullisuuden sijoituksissasi

Ohjelma jatkui asiantuntijoiden puheenvuoroilla arvo- ja indeksi- sekä vastuullisesta sijoittamisesta.

Jo pitkän uran sijoittajana omaava Kim Lindström on kokenut arvosijoittaja. Hän muistuttaa, että osakkeen halpuus ei ole mikään itseisarvo, vaan arvosijoittaja panostaa laatuun. Arvosijoittajaksi pyrkivää hän ohjeistaa kiinnittämään huomiota siihen, että yhtiöllä on taitava johto, kestävä liikeidea, vankka markkina-asema sekä vahva tase: ”Yritys on arvosijoittajan mieleen, mikäli yhtiön toiminta on niin vankalla pohjalla, että se pystyy vuodesta toiseen kasvattamaan osakkeenomistajan saamaa kassavirtaa osinkojen muodossa”.

Kriisitilanteiden ympäröimässä maailmassa vastuullisuus on noussut entistä tärkeämmäksi sijoituskriteeriksi. Erityisesti nuoret sijoittajat painottavat vastuullisuuden merkitystä sijoituspäätöksissään. Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri neuvoo, kuinka tehdä vastuullisempia valintoja sijoittajana:

  1. Poissulje toimialat, jotka eivät sovi mielestäsi sijoituskohteiksi (hyödynnä valmiita vertailuita)
  2. Ole aktiivinen omistajana – osakkeenomistajana voit vaikuttaa
  3. Sijoita kohteisiin, jotka hyötyvät vastuullisuustrendeistä
  4. Muista vastuullisuus myös rahastoissa

Indeksisijoittamista voi harrastaa sekä aktiivisilla että passiivisilla indeksirahastoilla. ”Hyödyt passiivisuudesta on tyypillisesti se, että passiivisten indeksirahastojen kulut ovat merkittävästi pienempiä kuin aktiivisten rahastojen kulut. Akateemisissa tutkimuksissa on todettu, että aktiivinen salkunhoito ei korkeiden kulujen takia ole välttämättä kannattavaa. Lähtökohta sijoittamisessa siis on, että jos maksat enemmän, saat vähemmän”, indeksisijoittamiseen perehtynyt Suomen Ekonomien hallituksen puheenjohtaja Martin Paasi muistuttaa.

Milloin sijoitusstrategiaa kannattaa muuttaa?

Ohjelman lopuksi paneelikeskustelussa tunnetut sijoittajat Merja Mähkä, Heikki Keskiväli sekä Sven-Erik Holmström kertoivat omista sijoitusstrategioistaan. Keskustelussa punnittiin sitä, mikä sopii kenellekin, ja miksi ja milloin sijoitusstrategiaa kannattaa muuttaa. Keskustelua moderoi Pörssisäätiön Sari Lounasmeri.

Keskustelussa Keskiväli muistuttaa, että ei ole olemassa yhtä oikeaa sijoitusstrategiaa, vaan jokaiselle pitäisi löytyä omaan persoonaan sopiva strategia. Sen sijaan strategia voi hänen mielestään olla huono: ”Huono strategia ei tunnista mitään ongelmaa, se ei myöskään anna mitään ylätason ratkaisuja tai suuntaviivoja, minkä pohjalta toimia, ja sitä kautta se on vaan kauppalista asioista, mitä halutaan, mutta ei keinoja niiden saavuttamiseksi.”

Holmströmin mukaan sijoitusstrategia kannattaa suunnitella omasta henkilökohtaisesta taloudesta käsin: ”Pitää sijoittaa omalla riskinsietokyvyllä, jotta sijoittaminen tuntuu mielekkäältä. Millainen mä oon, mitä tavoitteita mulla on, ja mitä mahdollisuuksia taloudellinen tilanteeni tarjoaa?”

Mähkälle on tärkeää, että sijoitusstrategia sopii hänen elämäntilanteeseensa: ”Mitä kauemmin mä sijoitan, ja mitä suuremmaksi varallisuus on kertynyt, mun omaan sijoitusstrategiaan on tullut ihan erilaisia sävyjä ja ajatuksia. Sijoittamisen täytyy mahtua tähän mun omaan elämään, joka on kohtalaisen kiireistä. ”

Talousviikko Suomessa jo toista vuotta peräkkäin

Kansainvälinen, Italiasta alkunsa saanut Family Economy -talousviikko järjestetään toista kertaa Suomessa 10.–14.10.2022. Tapahtuma on tarkoitettu talousasioista, säästämisestä ja sijoittamisesta kiinnostuneille aikuisille.

Suomessa tapahtumaa koordinoi Pörssisäätiö ja mukana järjestämässä ovat Nordea, Suomen Ekonomit ja Taloustaito.

Viikon avauspäivänä maanantaina teemana oli talouskirjallisuus ja tiistaina keskityttiin sijoitusstrategioihin. Keskiviikkona puhututtaa makrotalouden uhkakuvat, torstaina talouspolitiikan tulevaisuus ja perjantaina perheen talous.

Tapahtumaa voi seurata täällä: www.talousviikko.fi

Katso Talousviikon tiistain osuus tästä.