Pörssisäätiö kannattaa sukupuolikiintiöitä suurten yritysten hallituksiin

Pörssisäätiö halaa vauhdittaa sukupuolten tasa-arvoa suurten yritysten johtoelimissä sukupuolikiintiöillä. Kiintiöt tulisi ottaa käyttöön kaikissa suurissa yrityksissä, ei pelkästään pörssiyrityksissä.

Artikkeli
27.4.2023
Lukuaika
2 min

Pörssisäätiö kannattaa sukupuolten tasa-arvon edistämistä pakollisilla sukupuolikiintiöillä kaikkien suurten yritysten johtoelimissä. Asiaa koskeva EU-direktiivi tulee saattaa täysimittaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöön viivytyksettä, arvioi Pörssisäätiö oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa.

Pörssisäätiö perustelee kantaansa sillä, että viime vuosina naisten osuuden kasvu yhtiöiden johtoelimien jäsenyyksistä on Suomessa pysähtynyt. Itsesääntelyllä ei saada aikaan riittävää muutosta.

Pörssisäätiö katsoo, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen kuuluu yritysten vastuullisuuteen. ”Erityisesti kansainväliset sijoittajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota yhtiöiden ESG-suoriutumiseen tehdessään sijoituspäätöksiä. Yhtiön hallinnon osalta tullaan jatkossa todennäköisesti kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota tasa-arvon ja diversiteetin toteutumiseen yhtiöiden johtoelimissä.”

Nykyisellään naisten määrä johtoelimissä on Suomessa Euroopan keskitasoa. Hyvänä esimerkkinä toimii kiintiöt käyttöönottanut Norja, missä naisjäsenet ovat korvanneet vähemmän kokeneita miesjäseniä hallituksissa ja vähitellen myös naisten osuus toimitusjohtajista on noussut.

Kiintiö kaikkiin suuriin yrityksiin

Pörssisäätiö korostaa, että pelkästään suuriin pörssiyrityksiin sukupuolikiintiöitä ei saisi määrätä. Silloin niillä voisi olla haitallinen vaikutus listautumishalukkuuteen. Direktiivin tavoitteena on tasa-arvon edistäminen, mikä on tärkeää kaikissa yrityksissä, ei pelkästään pörssiyhtiöissä. Lisäksi yritysten hallituksen diversiteetillä on tutkimusten mukaan positiivinen vaikutus yhtiöiden taloudelliseen menestykseen.

Kiintiöiden kriteerinä tulisi käyttää yrityksen kokoa, ja määritellä sukupuolikiintiöt pakolliseksi kaikissa suurissa yrityksissä. Käytännössä siis sellaisissa yrityksissä, joissa täytyy vähintään kaksi seuraavista kolmesta kriteeristä: taseen loppusumma vähintään 20 miljoonaa euroa, liikevaihto vähintään 40 miljoonaa euroa ja tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä.

Lue Pörssisäätiön koko lausunto.