Sanasto

Aktivointi

Menon sisällyttäminen taseeseen varoihin ja osaksi hyödykkeen hankintamenoa. Taseeseen aktivoidusta omaisuudesta kirjataan tulosta heikentävät poistot vasta useamman tilikauden aikana. Menettelyn seurauksena kulumassa olevan ensimmäisen tilikauden tulos paranee ja myöhempien vuosien tulos heikkenee poistoja kirjattaessa.