Sanasto

Alijäämähyvitys

Ansiotulon verosta tehtävä vähennys, silloin kun pääomamenot ylittävät pääomatulot.