Sanasto

Ammattisijoittaja

Ks. institutionaalinen sijoittaja.