Sanasto

Arvonalennus

Määrä, jolla hyödykkeen kirjanpitoarvo ylittää hyödykkeen käyvän arvon. Pitää kirjata kuluksi. Käytetään myös käsitettä arvonalentumistappio.