Sanasto

Arvopaperistuminen

Arvopapereiden, kuten joukkovelkakirjojen tai muiden jälkimarkkinoille sopivien rahoitusmuotojen käyttö perinteisen pankkilainan asemesta.