Sanasto

Emissiokurssi

Joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskukurssi, joka voi poiketa nimelliskurssista eli sadasta. Jos kurssi on alle 100, lainasta maksetaan vähemmän kuin nimellisarvon verran.