Sanasto

EPS

Osakekohtainen tulos. Yhtiön nettotulos yhtä osaketta kohti. Earnings per share.