Sanasto

Erillistilinpäätös

Yksittäisen yhtiön oma tilinpäätös. Kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaan emoyhtiöt ovat erillistilinpäätöksen lisäksi velvollisia laatimaan konsernitilinpäätöksen, johon yhdistellään kaikkien konserniin kuuluvien yhtiöiden erillistilinpäätökset.