Sanasto

Ilmoitusvelvollinen

Sisäpiiriin kuuluva henkilö, jonka on lain mukaan julkistettava arvopaperikauppansa. Ilmoitusvelvollisia ovat mm. yhtiön toimiva johto, hallituksen jäsenet ja yhtiön itse määräämät sisäpiiriläiset.