Sanasto

Indeksirahasto

Sijoitusrahasto, joka sijoittaa eri osakkeisiin samassa suhteessa kuin niiden osuus on indeksistä. Indeksirahasto pyrkii siis jäljittelemään indeksin kehitystä.

Indeksi kuvaa esimerkiksi tietyn arvopaperijoukon yleistä hintamuutosta. Indeksisijoittaja tavoittelee markkinoiden keskimääräistä tuottoa. Pörssisäätiön sivuilta löydät esimerkiksi tilaston Nasdaq Helsingin yleisindeksin kehityksestä.