Sanasto

Jaksotus

Tulon tai menon kohdentaminen tilikauden tulokseen vaikuttavaksi tuotoksi tai kuluksi siten, että tilikauden tulos esitetään oikein.