Sanasto

Maksuperusteinen

Menon ja tulon kirjaaminen maksuhetkellä yhtiön kirjanpitoon.