Sanasto

Markkinakorko

Markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan syntyvä korko, esimerkiksi euribor-korot. Vastakohta hallinnollisesti määräytyvä korko.