Sanasto

Meno

Luovutettu taloudellinen hyöty, yleensä maksettu rahasuoritus.