Sanasto

Merkintävaraus

Osakeannissa ennakkoon tehtävä varaus ostettavien osakkeiden määrästä.