Sanasto

Optiosopimus

Optiosopimus on ehdollinen eli optioon sijoittanut voi valita toteuttaako kaupan vai ei.