Sanasto

P/B, Price/Book

Osakekurssin suhde omaan pääomaan per osake. Tunnuslukua käytetään analysoitaessa, onko osake yli- tai aliarvostettu.