Sanasto

Pääomatulot

Tulot pääomasta, esimerkiksi korot, osingot, vuokrat ja sijoitusrahastojen tuotto-osuudet sekä luovutusvoitot.