Sanasto

Rahamarkkinat

Valtion, yritysten ja yhteisöjen liikkeeseenlaskemien lyhytaikaisten, korkeintaan 12 kuukauden velkainstrumenttien; yritystodistusten, sijoitustodistusten ja valtion velkasitoumusten markkinat.