Sanasto

Rahoitusinstrumentti

Kahden osapuolen välinen rahoitussopimus, joka muodostaa toiselle osapuolelle rahoitusvaroihin kuuluvan erän.