Sanasto

ROE

Oman pääoman tuottoprosentti (return on equity). Kertoo yrityksen kannattavuudesta.