Sanasto

Sicav Société d´Investissement à CapitalVariable

Vaihtuvapääomainen sijoitusrahasto, joita on muiden muassa USA:ssa, Ranskassa ja Luxemburgissa. Sicavin sijoitusrahaston varat omistaa osakeyhtiö, toisin kuin suomalaisissa sijoitusrahastoissa. Rahastosijoittajat taas omistavat Sicavin osakkeet. Osakepääoma muuttuu, kun sijoittajat merkitsevät tai lunastavat yhtiön osakkeita.