Sanasto

Sisäpiiriläinen

Sisäpiiriläinen voi olla kuka tahansa, jolla on mahdollisuus saada arvopaperiin liittyvää, olennaisesti arvopaperin arvoon tai hintaan vaikuttavaa, julkistamatonta tietoa. Sisäpiiritiedon perusteella käytävä osakekauppa ja neuvonanto on kiellettyä.