Sanasto

Split

Arvopaperin pilkkominen nimellisarvoltaan pienempiin osiin. Yhtiö voi jakaa osakkeen esimerkiksi kahteen, kolmeen tai neljään osaan toteuttamalla maksuttoman osakeannin. Eli jos osakkeenomistaja on omistanut yhden osakkeen kyseiseltä yhtiöltä, splitin jälkeen hän omistaa esimerkiksi kaksi.

Omistuksen arvo ja suhteellinen osuus pysyvät samana, mutta kappalehinta laskee. Tämä helpottaa kaupankäyntiä: kun osakkeen hinta ei ole liian korkea, osake käy paremmin kaupaksi.