Sanasto

Suoriteperusteinen

Menon ja tulon kirjaaminen hyödykkeen vastaanottamisen ja luovuttamisen hetkellä yhtiön kirjanpitoon.