Sanasto

Täsmäytyslaskelma

Tiedot, joilla esitetään aikaisemman ja muutetun menettelytavan erot.