Sanasto

Tulosvaikutteinen

Tulon tai menon käsittely tuottona tai kuluna siten, että käsittely vaikuttaa kyseisen tilikauden voittoon joko lisäävästi tai pienentävästi.