Sanasto

Tuottopaperi

Osake, jossa osingolla on arvonnousun odotusta merkittävämpi paino.