Sanasto

Vakuutusmatemaattinen laskelma

Arvio, jolla määritetään yrityksellä olevien eläkevastuiden määrä tilinpäätöshetkellä.