Sanasto

Veroasteikko

Valtion tuloverotuksen tai perintö- ja lahjaverotuksen progressioasteikko.