Sanasto

Yleisölaina

Arvopaperimarkkinoilla säästäjät eli yleisö antavat arvopapereita vastaan varojaan rahoituksen tarvitsijoiden käyttöön. Riski varojen takaisinsaannista jää säästäjälle.