Sanasto

Ylikurssi

Nimellisarvon ylittävä osa joukkolainen hinnasta.