Sijoittajan vuosi 2022

Taustalla on pitkä nousumarkkina, matalat korot ja markkinat yllättänyt koronakriisi. Suomessa on enemmän osakesijoittajia kuin koskaan aikaisemmin. Mitkä olivat vuoden 2021 keskeiset trendit ja mitä sijoittaja voi odottaa pörssivuodelta 2022?

Artikkeli
3.1.2022
Lukuaika
5 min

Koronakriisin kahtia jakautuneet vaikutukset toimialoille jatkunevat 2022

Alkuvuonna 2020 iskenyt koronakriisi heilutti markkinoita edelleen vuonna 2021 uusien koronavarianttien ilmaantuessa tasaiseen tahtiin. Kun koronavirus ilmeni, kuviteltiin, että kriisi väistyy nopeasti. Nyt vaikuttaa siltä, että viruksen kanssa joudutaan tavalla tai toisella elämään pidempään.

Kansainvälinen laaja yhteinen digiloikkaus on yksi koronakriisin positiivisista pitkäaikaisvaikutuksista. Vastaavasti fokuksen siirtyminen hyvinvointiin ja terveyteen on osoitus kriisin aikaansaamasta arvomaailman muutoksesta. Nämä muutokset voivat johtaa myös laajempaa uusiutumiseen ja kiertoon työmarkkinoilla ja aiheuttaa työvoimapulaa joillakin aloilla.

Korona on kohdellut eri toimialoja hyvin eri tavoin. Matkailu- ja ravintola-ala on ottanut kärsijänä suurimman iskun. Sen sijaan esimerkiksi kaupanalan yhtiöt ovat hyötyneet hyvinvointi- ja kotoilubuumista. Kahtia jakautuneet vaikutukset toimialoille ovat olleet ennakoitua pitkäkestoisempia ja todennäköisesti jatkuvat vielä vuonna 2022.

Koronakriisistä opittiin sijoittajan toimintasuunnitelma nopeaan kurssilaskuun. Kriisin ilmetessä ensin laskevat kaikki osakkeet, sitten sijoittajien analysoitua tilannetta tarkemmin osa osakkeista elpyy nopeasti. Näitä vakaita, tasaisia kestosuorittajia sijoittajan kannattaisi valmistautua kahmimaan omaan salkkuun mahdollisen koko markkinaa koskevan sokin iskiessä. Toisaalta on myös hyvä tiedostaa, että tyypillisesti kurssilasku voi kestää useita kuukausia, kevään 2020 koronakriisin aiheuttama lyhytkestoinen karhumarkkina oli nopeutettu poikkeus.

Vuonna 2022 korona ei ole enää musta joutsen, mutta uusien varianttien vaikutukset näkyvät rokotusten ja eristystoimien jatkuessa vielä tänäkin vuonna. Nyt ei enää odoteta koronaviruksen täydellistä poistumista vaan sopeudutaan elämään koronan kanssa. Vähitellen vuoden aikana palvelu- ja matkailusektorit alkavat elpyä. Silti suurempia risteilijälaivatilauksia ja joukkotapahtumien läpivalaisulaitehankintoja joudutaan vielä odottamaan alun perin ajateltua pidempään.

Korkotaso, inflaatio ja keskuspankit 2022

Sijoittajat olivat tottuneet hyvin matalalla inflaatiolla höystettyyn nollakorkoympäristöön. Vuonna 2021 pitkään odotettu inflaatio vihdoin nosti päätään. Kun ottaa huomioon keskuspankkien ennätysmäisen rahaelvytyksen, olisi ollut huolestuttavaa, jos inflaatiota ei olisi syntynyt.

Keskuspankkien tavoitteena on tyypillisesti pitää inflaatio noin kahden prosentin tasolla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että inflaation ollessa alle tavoitteen keskuspankki merkitsee ja ostaa markkinoilta joukkolainoja ja siten lisää liikkeellä olevan rahan määrää. Rahan määrä kasvaa ja hinta laskee. Lopulta tämä kasvattaa inflaatiota. Kun inflaatiotavoite ylitetään, on aika sulkea rahahanat. Nyt Yhdysvaltain keskuspankki on jo kertonut rahahanojen sulkemisesta ja lisäksi ilmaissut, että tänä vuonna edessä on ohjauskoron nosto. Euroopan keskuspankki seuraa perässä.

Historiallisesti korkotason laskiessa osakekurssit ovat usein nousseet. Kun korkotaso nousee, investointien tekeminen on yrityksille kalliimpaa. Vuonna 2022 nähdään, kuinka keskuspankkien tavoite nostaa korkotasoa vaikuttaa osakemarkkinoihin.

Siinä missä aikaisemmin keskuspankkien toimet ovat vaikuttaneet kurssikehitykseen pörssiyhtiöiden toimia enemmän, nyt on edessä paluu normaaliin. Sijoittajan kannattaa jälleen perehtyä sijoituskohteina oleviin yrityksiin. Erityisen olennaista on kiinnittää huomiota siihen, kuinka yritys pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin hintoihinsa. Esimerkiksi energia- ja kiinteistösektoreilla on aikaisemmin todettu yritysten pystyvän tähän keskimääräistä paremmin.

Inflaation nousu tarkoittaa sitä, että rahan säilyttäminen sukan varressa tai nollakorolla pankkitilillä ei ole houkuttelevaa. Korkeampi inflaatio kannustaa kuluttamaan ja sijoittamaan.


Yksityissijoittajien nousu

Vuonna 2020 käyttöön tulleet osakesäästötilit ja saman kevään kurssilasku saivat aikaan ennen näkemättömän yksityissijoittajien ryntäyksen sijoitusmarkkinoille. Sijoittajien lukumäärä on sen jälkeen tasaisesti jatkanut nousua. Marraskuun 2021 lopussa jo lähes 940 000 yksityishenkilöä omisti pörssiosakkeita. Osakesäästötilejä oli Euroclearin tilaston mukaan avattu 15.12.2021 mennessä jo yli 250 000.

Meneillään on sijoittajien sukupolvenvaihdos. Uudet sijoittajat ovat erityisesti nuoria sijoittajia. Sijoittaminen aloitetaan nyt aikaisemmin kuin ennen oli tapana. Osakesäästötilin avaajista suuri osa on 18-29-vuotiaita. Myös naisten määrä sijoittajina on lisääntynyt.

Sijoittamisesta keskustellaan valtamediassa ja sosiaalisessa mediassa enemmän kuin koskaan. Yksityissijoittajat oppivat toisiltaan ja vaikuttavat yhdessä joukkovoimalla. Sijoittajien käyttäytyminen, jopa mahdolliset epärationaaliset liikkeet, voivat vaikuttaa myös yhtiöiden kurssikehitykseen.

On hyvä huomioida, että erityisesti Yhdysvalloissa moni yksityissijoittaja on tehnyt sijoituksia lainarahalla alhaisen korkotason aikana. Tällöin koronnousu yhdistettynä osakekurssien laskuun johtaisi ongelmiin, jolloin moni velkavipua hyödyntänyt sijoittaja joutuisi äkillisesti myymään sijoituksiaan tappiolla. Suomessa on harvinaisempaa, että aloittavat sijoittajat käyttäisivät voimakasta velkavipua osakesijoittamiseen. Kokeneempien sijoittajien kohdalla vastaava paniikkireaktio on epätodennäköisempi.


Vastuullisuudesta on tulossa sijoittaimisen valtavirtaa

Erityisesti nuoret ja naiset ovat tutkimusten perusteella kiinnostuneita vastuullisesta sijoittamisesta. Vastuullisuudesta on tulossa sijoittamisen valtavirtaa. Se kuinka yritys kohtelee ympäristöä, ihmisiä ja yhteiskuntaa vaikuttaa myös sen osakekurssiin. Mahdolliset väärinkäytökset voivat romahduttaa yhtiön markkina-arvon. Myös suurilla institutionaalisilla sijoittajilla on yhä enemmän yhteiskunnallista painetta sijoittaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen kannalta suotuisiin kohteisiin.

Samaan aihepiiriin liittyy myös omistajana vaikuttaminen. Yhdessä organisoitumalla yksityissijoittajat voivat vaikuttaa suuriinkin pörssiyhtiöihin osakkeenomistajina. Lähivuosina herää odotettavasti aikaisempaa enemmän keskustelua osakkeenomistajien mahdollisuudesta vaikuttaa omistamiinsa yhtiöihin.

Euroopan Unioni on ottamassa käyttöön uutta sääntelyä, joka helpottaa sijoittajan työtä perehtyä sijoituskohteiden vastuullisuuteen. Ilmastonmuutoksen estäminen ja vastuullisuus ovatkin megatrendejä, jotka pitkäaikaisen sijoittajan kannattaa edelleen muistaa huomioida.

Kurssiodotukset vuodelle 2022 poikkeuksellisen ristiriitaiset

Sijoittajien odotukset vuodelle 2022 ovat poikkeuksellisen ristiriitaiset. Nyt mietitään, johtaako koronasta selviäminen vielä kasvubuustiin vai kääntyykö osakemarkkinoiden pitkä nousuputki inflaation ja korkojen nousun takia talouskasvun hidastumista odottaessa jo laskuun. Ristiriitaiset odotukset lisäävät tyypillisesti markkinoiden heiluntaa.

Yksityissijoittaja voi parhaiten varautua tulevaan muistuttamalla mieleen omat tavoitteensa ja sijoitusaikansa. Osakesijoittaminen sopii parhaiten pitkän, useiden vuosien sijoitusajan omaavalle. Helpoin tunnettu tapa varautua riskeihin on hajauttaminen. Hajauttaa voi sijoittamalla eri kohteisiin ja tekemällä sijoituksia eri ajankohtina. Toki on hyvä myös suunnitella jo ennalta, kuinka aikoo toimia mahdollisissa markkinamyllerryksissä.

Hyvää sijoitusvuotta 2022!

Kirjoittajat

Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja, Pörssisäätiö ja Pörssitalo