Oppitunti 4: Hajauttaminen, eli miten alennat sijoittamisen riskiä?

Neljäs oppitunti käsittelee hajauttamista. Hajauttaminen on ainoa tapa alentaa sijoittamisen riskiä alentamatta tuottoa.

Hajauttaminen: ei kaikkia munia yhteen koriin. Kuvassa linnunpesä, jonka sisällä on värikkäitä ja kultaisia munia.

Sijoittaminen sisältää uhan menettää sijoittamiaan rahoja ja samalla mahdollisuuden moninkertaistaa sijoitettu varallisuus. Riski ja tuotto-odotus kulkevat käsi kädessä. Suurempaan tuotto-odotukseen liittyy yleensä myös suurempi riski.

Hajauttaminen tarkoittaa sitä, että riskiä alennetaan sijoittamalla rahoja useampaan kohteeseen. Toisin sanoen: älä laita kaikkia rahoja yhden kortin varaan.

Hajauttaminen perustuu siihen, että eri sijoituskohteiden parhaat ja huonoimmat tulokset sattuvat eri aikoihin ja suhdanteiden eri kohtiin. Onnistumiset joissakin kohteissa tasoittavat epäonnistumisia toisaalla, ja koko sijoituksen tuotto on kohtuullinen.

Hajauttamisessa kannattaa ottaa huomioon eri sijoituskohteet, toimialat, maantieteellinen toiminta-alue ja aika. Sijoituksiaan voi hajauttaa pikkuhiljaa; ensin voit ostaa esimerkiksi jotakin yhtiötä, ja seuraavalla ostokerralla jotakin toista, eri toimialalla ja maantieteellisellä alueella toimivaa yritystä. Osakesäästäjän kannattaa omistaa vähintään viiden yhtiön osakkeita. Kymmenen yhtiötä on vielä parempi tavoite.

Yritys- ja markkinariski

Osakesijoittamiseen sisältyy kahdenlaisia riskejä: yritys- ja markkinariskejä. Yritysriskillä tarkoitetaan riskejä liittyen yrityksen taloudelliseen menestykseen.

Markkinariskillä tarkoitetaan puolestaan osakekurssien yleistä kehityssuuntaa. Osakkeiden hinnat määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan, mihin vaikuttavat odotukset tulevaisuuden tuotoista. Osakekurssien kehitys ennakoi tulevia talouden suhdanteita jopa 6-9 kuukautta etukäteen. Riskejä voidaan hallita hajauttamalla. Osakesijoittamiseen liittyviä riskejä voidaan hallita jakamalla sijoitukset eri omaisuuslajeihin.

Hajauttaminen eri omaisuuslajeihin

Yleisiä omaisuuslajeja, joihin yksityishenkilöt voivat sijoittaa, ovat osakemarkkinat ja korkomarkkinat. Osakemarkkinoille voi sijoittaa ostamalla suoraan osakkeita tai rahastojen kautta. Piensijoittaja voi sijoittaa korkomarkkinoille – eli esimerkiksi valtiolle, kunnille tai yrityksille myönnettyihin lainoihin – pääasiassa korkorahastojen kautta. Tutuin korkosijoitus on pankkitalletus. Osake- ja korkomarkkinoiden lisäksi sijoittaa voi esimerkiksi metsään tai asuntoihin.

Kuten alla olevasta kuvasta nähdään, osakemarkkinat ovat tuottaneet historiallisesti pitkällä aikavälillä paremmin kuin korkomarkkinat, mutta samalla tuotto vaihtelee voimakkaammin kuin korkomarkkinoilla. Korkomarkkinoilla tuotto on ollut tasaisempaa, mutta pitkällä aikajaksolla merkittävästi osakemarkkinoiden tuottoa alhaisempaa. Korkomarkkinoilla riski ja tuotto ovat olleet alhaisempia, osakemarkkinoilla korkeampia. Mieti sijoitussuunnitelmasi valossa, mikä on sinulle sopiva tuotto-odotus, riskitaso ja jako eri omaisuuslajeihin.

Hajauttaminen eri toimialoihin ja maantieteellisillä alueilla toimiviin yhtiöihin

Osakesijoittajan kannattaa hajauttaa omistuksiaan eri toimialoilla toimiviin yhtiöihin. Jos jokin toimiala joutuu vaikeuksiin ja kurssit laskevat, kaikki säästöt eivät ole kiinni juuri kyseisessä alassa.

Jaa rahasi samasta syystä myös eri maantieteellisillä alueilla toimiviin yhtiöihin. Helsingin pörssin yhtiöistäkin saat hyvän maantieteellisen hajautuksen, sillä monet yhtiöt toimivat hyvin globaalisti ja eri alueilla.

Hajautuksessa kannattaa keskittyä koko salkkuun ja sen riskitasoon sen sijaan, että keskittyy liikaa yksittäisen kohteen riskiin.

Ajallinen hajauttaminen

Ajallinen hajauttaminen tarkoittaa sitä, ettei kaikkia varoja sijoita samalla kertaa vaan hiljalleen ja säännöllisesti. Tällöin et päädy tekemään kaikkia ostoja kurssien ollessa korkeimmillaan.

Jos sijoitat säännöllisin väliajoin saman summan osakemarkkinoille, saat enemmän osakkeita kurssien ollessa edullisimmillaan ja vähemmän, kun hinta on korkein. Tämä hilaa omistustesi keskihintaa alemmaksi.

Hajauttaminen muutamassa minuutissa videolla

 

Pörssisäätiön sijoituskoulu

Täältä pääset sijoituskoulun etusivulle. Suoraan seuraavaan oppituntiin pääset alla olevasta painikkeesta.