Suomen Pankin talousosaamisen kansallisen strategian julkistamistilaisuus

Suomen Pankin johtama strategiahanke on saatu päätökseen ja vastuu siirtyy oikeusministeriöön. Pörssisäätiö on ollut mukana hankkeen toimintamallin kehittämisryhmässä.

Artikkeli
2.2.2021
Lukuaika
2 min

Suomen Pankin helmikuussa 2020 käynnistämä talousosaamisen edistämisen hanke on edennyt seuraavaan vaiheeseen. Torstaina 28.1.2021 pidetyssä tilaisuudessa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn luovutti strategiaehdotuksen oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille.

Hanke aloitettiin kartoittamalla talousosaamisen nykytilanne, markkinoiden olosuhteet sekä yhteiskunnallinen tilanne. Strategiaehdotus luotiin tosiasioiden sekä analyysien perusteella, ja siinä on hyödynnetty muiden maiden esimerkkejä. Seuraavaksi tarkoituksena olisi toimivan toimintamallin kehittäminen, ja seuraaminen. Esimerkkinä mainittiin Ruotsissa oleva malli, jossa vanhemmille pyritään antamaan talousopetusta jo neuvolasta lähtien.

Talousosaamisen strategian missiona on ”saada ihmiset ymmärtämään talousosaamisen merkitys omassa elämässään ja toimimaan omassa taloudessaan eettisesti ja kestävällä tavalla” (Suomen Pankki 2021, s2.) Tavoite olisi suomalaisten olevan maailman parhaita talousosaajia vuoteen 2030 mennessä. Talousosaamisen paraneminen ei ainoastaan auta yksilöitä tekemään hyviä taloudellisia päätöksiä, vaan tuottaa hyvinvointia kaikille kansantalouden sektoreille.

Strategian mukaan talousosaaminen muodostuu taloudellisesta tietämyksestä ja toiminnasta sekä niihin liittyvistä asenteista. Talousosaaminen voidaan jakaa eri tasoihin ja sisältöihin. Yksityistalouden eri osa-alueet ovat strategian mukaan arjen rahankäyttö, oman talouden suunnittelu ja taloudellinen varautuminen, hankinnat, luotonotto, säästäminen, sijoittaminen/omistaminen sekä vakuuttaminen.

Pörssisäätiö on osallistunut Suomen Pankin johtamaan talousosaamishankkeeseen toimintamallin kehittämisryhmän työskentelyn kautta. Talousopetuksen ja -ymmärryksen lisääminen ovat tärkeitä asioita sekä yksilön että koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Osakesijoittaminen ja omistajuus ovat keskeisiä talousosaamisen perustaitoja, joiden hallitseminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää.

Lue lisää talousosaamisen strategiasta Suomen Pankin sivuilta.