Pörssisäätiön vaalikysely, osa 2: Talousopetuksen lisäämistä pidetään tärkeänä

Jokaisen olisi hyvä oppia koulussa henkilökohtaisen säästö- ja sijoitussuunnitelman tekeminen, arvioi suurin osa puolueista Pörssisäätiön kyselyssä.

Artikkeli
22.3.2023
Lukuaika
2 min

Pörssisäätiön vaalikyselyssä talousopetuksen lisääminen saa kannatusta läpi lähes koko puoluekentän. Vahvimmin talousopetuksen lisäämistä kannattavat kokoomus, keskusta, RKP ja kristillisdemokraatit.

”Kyky hallita omaa taloutta ja varautua huomiseen on osa kansalaisen perustaitoja. Säästämisen ja sijoittamisen perustaitojen tarjoaminen kaikille parantaisi yhdenvertaisuutta”, arvioi keskusta.

”Vihreät esittää kahden vuosiviikkotunnin lisäämistä perusopetukseen laaja-alaisen osaamisen, kuten taloustaitojen ja yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseen”, vihreät tarkentaa.

Sosiaalidemokraatit suuntaisi talousopetuksen mahdolliset lisätunnit matematiikan sisältöihin kun taas perussuomalaiset linkittäisivät talousopetuksen historian ja yhteiskuntaopin oppitunneille. Vasemmistoliittokin katsoo yleisellä tasolla, että talousopetusta on syytä muiden teemojen rinnalla kouluissa kehittää.

Puolueet pitävät näillä näkymin realistisena, että talousopetuksen määrää lisätään nykyisten oppiaineiden –yhteiskuntaopin, matematiikan ja kotitalouden – yhteydessä. Toinen vaihtoehto olisi määritellä talous opetussuunnitelmassa omaksi oppiaineekseen.

Enemmistö kyselyyn vastanneista puolueista on sitä mieltä, että lukioihin ja ammattikouluihin voidaan tuoda uusia yhteisiä talousosaamiseen liittyviä oppivelvoitteita.

”Talousosaamisen opetuksen sisältöä on tärkeä päivittää yhteiskunnan muuttuessa, jotta opetuksen sisältö vastaa tarpeellisia ja käytännön kannalta hyödyllisiä tavoitteita”, perustelee kristillisdemokraatit.

Perussuomalaisia lukuunottamatta kaikki kyselyyn vastanneet puolueet katsovat, että jokaisen tulisi oppia koulussa henkilökohtaisen säästö- ja sijoitusohjelman tekeminen. Myös vasemmistoliitto jättää pienen varauksen.

”Säästäminen voi olla osa taloustaitojen opetusta, joskin on syytä miettiä, millä opetusasteella ja millä tarkkuudella tähän perehdytään”, vasemmistoliitto sanoo.

Tavoite on oikeansuuntainen, mutta kun realiteeti on, että joka kahdeksas poika ei osaa lukea kunnolla peruskoulusta päästyään, niin henkilökohtaisen säästö- ja sijoitussuunnitelman tekeminen ei kuulosta realistiselta tavoitteelta kaikille”, perustelee perussuomalaiset kantaansa.

”Kyky hallita omaa taloutta ja varautua huomiseen, on osa kansalaisen perustaitoja. Säästämisen ja sijoittamisen perustaitojen tarjoaminen kaikille parantaisi yhdenvertaisuutta” linjaa kokoomus.

***Talousosaamista voidaan kehittää, mutta poliittinen agenda ei saa sanella oppisisältöjä.

 

Katso myös:

Pörssisäätiön vaalikysely, osa 1: Näin puolueet kehittäisivät osakesäästötiliä

Pörssisäätiön vaalikysely osa 3: Yksityissijoittajan osinkoverotus tuskin kiristyy ensi vaalikaudella

Pörssisäätiön vaalikysely, osa 4: Yksityissijoittajan oikeudet tärkeitä, valtio-omistajuuteen selkeyttä