Kohti aktiivista omistajuutta

Aktiivinen omistajuus auttaa sijoittajia sitoutumaan vahvemmin yhtiöihin, joiden osakkeenomistajia he ovat, sijoittamisesta tulee silloin pitkäjänteisempää, ja osakkeenomistajat seuraavat tiiviimmin omistamiensa yhtiöiden kehitystä.

Blogi
19.10.2021
Lukuaika
2 min

Kotimainen omistaminen on tärkeä teema, kun tarkastellaan toimivia pääomamarkkinoita ja pörssiä. Omistajuuden puute on kotimaisten ja eurooppalaisten pääomamarkkinoiden kehittymisen este. Euroopassa, mukaan lukien Suomessa, on kehittyneiden maiden kotitalouksien korkeimpia säästöasteita, mutta pääomamarkkinoille kotitaloudet osallistuvat vähemmän kuin muissa kehittyneissä talouksissa. Eurooppalaiset siis pitävät säästöjänsä pääasiassa matalakorkoisilla talletustileillä, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa kotitaloudet osallistuvat pääomamarkkinoille huomattavasti aktiivisemmin.

Mikä tässä on ongelma?

Euroopassa yritykset eivät saa riittävästi kasvurahoitusta, kotitaloudet eivät pysty varautumaan riittävästi ikääntyvän väestön rasittaman eläkejärjestelmän riskeihin ja eurooppalainen pankkikeskeinen rahoitusmarkkina ei ole yhtä joustava kuin yhdysvaltalainen hajautetumpi pääomamarkkinakeskeinen järjestelmä on kriisitilanteessa.

Onneksi Suomessa osakesäästämisestä on tullut viime aikoina aika iso trendi: osakesäästötilin siivittämänä meillä on jo lähes miljoona osakesäästäjää.

Omistajuuden merkitykseen on myös herätty. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön Kotimaisen omistajuuden ohjelmassa teema on nostettu vahvasti esiin, ja EU-lainsäädännössä ollaan parantamassa kotitalouksien mahdollisuuksia osallistua pääomamarkkinoille. Myös täällä kotimaassa on menossa merkittävä lainsäädäntöhanke, jonka tarkoituksena on tarjota juridiset puitteet pörssiyhtiöiden yhtiökokousten digitalisoinnille.

Yksityissijoittajat ovat entistä aktiivisempia omistajia

Kotitaloudet ja yksityissijoittajat on perinteisesti nähty pörssiyhtiöiden omistajina passiivisina toimijoina, mutta viime aikoina yksityissijoittajista on tullut yhä aktiivisempia. Tätä kannattaa tukea.

Miksi?

Aktiivinen omistajuus auttaa sijoittajia sitoutumaan vahvemmin yhtiöihin, joiden osakkeenomistajia he ovat, sijoittamisesta tulee silloin pitkäjänteisempää, ja osakkeenomistajat seuraavat tiiviimmin omistamiensa yhtiöiden kehitystä.

Lainsäädännöllä kannattaisi vahvistaa yksityissijoittajien oikeuksia ja helpottaa osakkeenomistajien oikeuksien käyttämistä entisestään. Myös pörssiyhtiöiden intressissä olisi houkutella yksityissijoittajia pääomamarkkinoille esimerkiksi tarjoamalla osakkeenomistajille joustavampia tapoja osallistua yhtiökokouksiin.

Toivottavasti mahdollisimman moni suomalainen pörssiyhtiö tarjoaa jo ihan pian osakkeenomistajille mahdollisuuden osallistua yhtiökokouksiin etänä ja käyttää niissä täysimääräisesti kaikkia osakkeenomistajan oikeuksia, kuten käyttää ääni- ja puheoikeuttansa yhtiökokouksen etäosallistujana.

Näin kannustetaan osakkeenomistajia osallistumaan yhtiöiden hallintoon ja tulemaan aktiivisemmiksi omistajiksi.

Kirjoittajat

Jesse Collin Lakijohtaja