Kuukauden yhtiö: EAB Group Oyj

Terävöititte strategiaanne viime vuonna. Mitkä ovat strategianne keskeiset asiat? Haluamme sijoittamalla asiakkaidemme varat vastuullisesti ja vaikuttavasti saavuttaa asiakkaillemme paremman sijoitustuoton. Panostamalla voimakkaasti vastuulliseen ja vaikuttavaan sijoittamiseen erityisesti pääomasijoittamisessa uskomme, että…

Artikkeli
10.11.2020
Lukuaika
2 min
EAB Groupin toimitusjohtaja Daniel Pasternack.

Terävöititte strategiaanne viime vuonna. Mitkä ovat strategianne keskeiset asiat?

Haluamme sijoittamalla asiakkaidemme varat vastuullisesti ja vaikuttavasti saavuttaa asiakkaillemme paremman sijoitustuoton. Panostamalla voimakkaasti vastuulliseen ja vaikuttavaan sijoittamiseen erityisesti pääomasijoittamisessa uskomme, että voimme kasvattaa arvostustamme Suomessa ja myös kansainvälisesti.

Miten koronaviruksen puhkeaminen on näkynyt liiketoiminnassanne tänä vuonna?

Koronapandemia on näkynyt liiketoiminnassa lähinnä kahdella tavalla. Ensinnäkin osakemarkkinoiden jyrkkä lasku keväällä näkyi palkkioliikevaihdossamme negatiivisesti, mutta markkinoiden palauduttua myös liikevaihto on palautunut. Koronan myötä myös asiakkaiden fyysinen tapaaminen on vähentynyt ja olemme erityisesti uusien asiakkaiden osalta opetelleet fyysisiä tapaamisia korvaavia uusia toimintatapoja.

Olette vuosien varrella kasvaneet voimakkaasti ja hankitte Alfred Bergin liiketoiminnan vuonna 2017. EAB:n kasvu on ollut menneinä vuosina nopeaa ja olette moninkertaistanut kokonne hallinnoitavalla varallisuudella mitattuna. Onko teillä tavoitteena kasvaa vielä edelleen?

Taloudellisten tavoitteidemme mukaisesti meillä on haluja edelleen kasvaa liikevaihdolla mitattuna kaksinkertaiseksi 5 vuodessa. Tämä tavoite on kunnianhimoinen, mutta uskomme sen olevan mahdollista sekä yrityskauppojen että orgaanisen kasvun avulla.

Varainhoito on kilpailtu toimiala. Miten pyritte erottautumaan kilpailijoistanne?

Olemme erikoistunut, mutta vielä suurimpia varainhoitajia pienempi toimija. Meillä on mahdollisuus toimia joustavasti asiakkaidemme parhaan tuoton ja palvelun takaamiseksi. Samalla voimme hyödyntää vastuullisen sijoittamisen kehittämisessä suurimman omistajamme, BNP Paribas Asset Managementin, palkittua osaamista vastuullisessa sijoittamisessa sekä elokuussa tiedottamaamme pohjoismaista salkunhoitoyhteistyötä Alfred Berg Norjan ja Ruotsin kanssa.

Vastuullisesta sijoittamisesta ja vaikuttamissijoittamisesta puhutaan nyt paljon. Miten olette ottaneet sen huomioon omassa asiakastyössänne?

Kaikki sijoitustuotteemme täyttävät vastuullisen sijoittamisen kriteerit ja työskentelemme jatkuvasti vastuullisuuden syvemmäksi integroimiseksi sijoitusprosesseihin. Tuomme lisäksi asiakkaillemme kattavat vastuullisuusraportit kaikista rahastoistamme ensi vuoden aikana. Kauttamme voi myös valita sijoituksia, joissa yhdistyy vahva vaikuttaminen esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja hyvä tuotto.

Lisätietoja.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.