Kuukauden yhtiö: Inderes Oyj

Inderesin tehtävä on yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat. Yhtiöllä on asiakkaana noin 190 pörssiyhtiötä, jotka haluavat palvella omistajiaan ja sijoittajayhteisöä tarjoamalla parempaa sijoittajaviestintää. Inderesin sijoittajayhteisöön kuuluu yli 75 000 osakesijoittamisesta kiinnostunutta…

Artikkeli
8.2.2022
Lukuaika
4 min

Inderesin tehtävä on yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat. Yhtiöllä on asiakkaana noin 190 pörssiyhtiötä, jotka haluavat palvella omistajiaan ja sijoittajayhteisöä tarjoamalla parempaa sijoittajaviestintää.

Inderesin sijoittajayhteisöön kuuluu yli 75 000 osakesijoittamisesta kiinnostunutta jäsentä. Yhtiön yhteiskunnallisena tavoitteena on demokratisoida tieto finanssimarkkinoilla, jotta kaikilla olisi tiedon puolesta yhtäläiset mahdollisuudet sijoittaa ja säästää omaan tulevaisuuteensa.

Listauduitte Nasdaq First North -kasvumarkkinalle lokakuussa ja keräsitte pääomia bruttomääräisesti 5,7 miljoonaa euroa. Mihin varoja on tarkoitus käyttää?

Ensimmäisistä tarkemmista investoinneista olemme jo päässeet kertomaan. Investointikohteet kohdistuvat nykyisen liiketoiminnan laajentamiseen, organisaatiorakenteiden vahvistamiseen, Tukholmaan rakennettavaan virtuaalitapahtumastudioon, Helsingin studioiden modernisointiin sekä Ruotsin markkinalla laajentumiseen. Suurin yksittäinen investointialue on Ruotsi, johon investoimme yli miljoona euroa tämän vuoden aikana.

Otamme investoinneissamme hallittuja riskejä ja kasvatamme panostuksia vasta sitä mukaa, kun saamme näyttöjä siitä, että olemme oikealla polulla. Voimme tarvittaessa kiihdyttää investointeja tai reagoida avautuviin mahdollisuuksiin, sillä taseemme on vahva ja liiketoimintamme tuottaa vahvaa rahavirtaa.

Mitkä ovat strategianne kulmakivet?

Pitkän aikavälin strategia rakentuu Inderes-alustan ympärille. Kun alustaan liittyy enemmän pörssiyhtiöitä, pystymme tuottamaan parempia palveluita ja sisältöjä sijoittajayhteisölle. Kun enemmän sijoittajia liittyy Inderes-yhteisöön, meistä tulee houkuttelevampi kumppani pörssiyhtiölle. Strategiamme rakentuu tämän verkostovaikutuksen ylläpitämiseen.

Nykystrategiassamme on kolme pääkohtaa:

  1. Ensiksi rakennamme pörssiyhtiöasiakkaille ratkaisuja, joilla tehdä tehokasta ja oikeat kohderyhmät tavoittavaa sijoittajaviestintää. Ansaintamme ja kasvumme tulee siis pääasiassa pörssiyhtiöasiakkaista.
  2. Toiseksi laajennumme kurinalaisesti uusiin markkinasegmentteihin, joissa voimme olla erinomaisia. Toimimme hyvin kapeassa, rajallisen asiakasmäärän segmentissä, mutta meillä on hyvät historialliset näytöt kyvystämme laajentaa kohdemarkkinoitamme.
  3. Kolmantena on tavoitteemme rakentaa maailman yhteisökeskeisintä palvelua laadusta huolehtien. Sijoittajayhteisö on pitkällä aikavälillä koko toimintamallimme sielu.

Olette tehneet hienoa työtä tiedon demokratisoinnissa rahoitusmarkkinoilla. Kuinka monta Helsingin päämarkkinan ja Nasdaq First North -kasvumarkkinan yhtiötä on teidän tilausanalyysiasiakkaina?

Tilausanalyysissä asiakkaita oli vuoden lopussa 119, ja uusia yhtiöitä tulee seurantaan tasaiseen tahtiin. Kokonaisuutena toimitimme viime vuoden aikana palveluita 188 pörssiyhtiölle.

Tällä hetkellä Ruotsin liiketoiminta vastaa 5,5 prosenttia liikevaihdostanne. Aiotte panostaa tänä vuonna Ruotsin markkinaan. Millaisia suunnitelmia teillä on?

Emme lähde Ruotsissa nollista liikkeelle, vaan laajentamaan nykyistä operaatiota. Olemme jo kertoneet askelmerkkeinä studiokonseptin rakentamisesta, liiketoimintajohtajan rekrytoinnista sekä digipalvelun avaamisesta ja yhteisönrakennuksesta.

Pitkän aikavälin ajatus on monistaa vastaava alustapohjainen toimintamalli ja palvelutarjooma kokonaisuutena uuteen markkinaan. Puhumme sisäisesti Juha Tapio -strategiasta. Olemme kasvattaneet Suomeen elinvoimaisen puun, jossa on monta vahvaa oksaa. Ruotsiin pitää kasvattaa samanlainen puu. Sen juuret punoutuvat yhteen Suomen kanssa: ne jakavat saman toimintamallin, kulttuurin ja teknologian. Puun kasvaminen vaatii myös useita vuosia aikaa, ja olemme varautuneet siihen.

Mitkä markkinatrendit tukevat kasvustrategiaanne?

Yksityissijoittajien määrä lisääntyy ja osakesijoittamisen suosio kasvaa, mikä tukee yhteisömme kehitystä. Vastaavasti pörssilistautuminen vaihtoehtona kasvuyrittäjille lisääntyy, mikä tukee asiakasmäärän kasvua. Kun yhtiöt listautuvat, on pörssilistalla lähtökohtaisesti tarkoitus olla läpinäkyvä ja palvella laajaa omistajakuntaa, ja yhtiöt haluavat panostaa tähän kasvavassa määrin. Digitaaliset työkalut ja kanavat taas mahdollistavat sijoittajaviestinnän tekemisen tehokkaasti.

Mitkä ovat taloudelliset tavoitteenne pidemmällä aikavälillä?

Tavoitteena on ylläpitää 30–50 prosentin liikevaihdon kasvuprosentin ja kannattavuuden (EBITA-%) yhteissummaa markkinasyklistä riippumatta. Hitaan kasvun vaiheessa pyrimme erinomaiseen kannattavuuteen ja nopeamman kasvun vaiheessa kannattavuudesta voidaan tinkiä. Historiassa kannattavuuteemme on ollut vakaa, noin 20 prosentin tasolla vuodesta toiseen, vaikka kasvu on ollut ripeää.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.