Kuukauden yhtiö: Musti Group Oyj

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Yhtiö listautui pörssilistalle 13.2.2020.

Artikkeli
11.12.2020
Lukuaika
3 min
Musti Groupin toimitusjohtaja David Rönnberg.

Julkaisitte tilinpäätöstiedotteen 12.11.2020 (tilikausi lokakuu 2019-syyskuu 2020). Konsernin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 19,2 prosenttia 76,9 miljoonaan euroon (64,5 miljoonaa euroa). Miten koronaviruksen puhkeaminen on näkynyt liiketoiminnassanne tänä vuonna?

Ihmisillä on enemmän aikaa kotona ja se näkyy lemmikkien kysynnässä mikä taas tukee meidän liiketoimintaamme sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Lemmikkitarvikemarkkinat ovat osoittautuneet kestäviksi talouden aikaisemmissa laskusuhdanteissa. Koronaviruspandemian aikana toimialamme suhdannekestävyys, joka vastaa elintarvikekaupan tasoa, on ollut selvästi havaittavissa, ja olemme pystyneet tarjoamaan korkeatasoista palvelua asiakkaillemme poikkeuksellisissa olosuhteissa ja kasvamaan kannattavasti haastavassa toimintaympäristössä. Pandemian aikana meille on ollut tärkeintä huolehtia henkilökuntamme ja asiakkaidemme turvallisuudesta ja säilyttää kykymme tarjota laadukasta palvelua asiakkaillemme.

Verkkokaupan osuus oli 22 % liikevaihdostanne viimeisen kvartaalin aikana. Uskotteko, että sen osuus tulee kasvamaan jatkossa?

Koronaviruspandemian aiheuttama myyntikanavan muutosvaikutus myymälöistä verkkokauppaan oli pienempi kuin kolmannella neljänneksellä, ja olemme alkaneet havaita siirtymää verkosta myymälöihin ja kanavajakauman palautumista normaalitasolle. Mustin omnikanavaisessa liiketoimintamallissa yhdistyvät sekä myymälä- että verkkokauppaostojen helppous. Myymälät tarjoavat olennaisen ja helposti lähestyttävän kohtaamispisteen, jossa Lemmikkivanhemmat voivat tutustua tuotteisiin, saada luotettavaa neuvontaa Musti-eksperteiltä ja saada pääsyn lemmikkieläinpalveluihin. Myymälöiden tarjontaa täydennetään Mustin verkkokauppakanavalla.

Musti on Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö. Olette kasvaneet yritysostojen ja uusien myymälöiden avaamisen avulla viime vuosina. Onko koronaepidemia vaikuttanut tämän hetken kasvutavoitteisiinne jollakin tavalla, onko teillä edelleenkin suunnitelmissa kasvaa edelleen vahvasti?

Tavoitteena on liikevaihdon kasvu ainakin 350 miljoonaan euroon tilikauteen 2023 mennessä vahvana jatkuvan asiakashankintavauhdin tukemana, koronaepidemialla ei ole olut vaikutusta tähän.

Miten pyritte erottautumaan kilpailijoistanne?

Musti Group on noussut markkinajohtajaksi Pohjoismaissa kyvyllään tarjota asiantuntevaa neuvontaa, muita laajemmalla korkealaatuisella tuotevalikoimalla sekä helpommalla asioinnilla yhdistettynä miellyttävään ostokokemukseen, joka vastaa Lemmikkivanhempien tarpeisiin ja erityisiin painotuksiin. Uskomme konseptimme vahvuuteen ja siihen, että tämä on tehnyt Mustista edelläkävijän Lemmikkivanhemmuus‑ilmiössä ja luotettavan kumppanin asiakkaiden keskuudessa.

Mitkä ovat pitkän aikavälin tavoitteenne?

Mustin ydinstrategiana on arvolupauksen jatkuva kehittäminen ja asiakkaiden yhä parempi palveleminen Pohjoismaissa, erityisesti keskittyen Lemmikkivanhempiin. Pyrimme jatkamaan kasvu-uralla voittamalla uusia asiakkaita, kasvattamalla osuutta olemassa olevien asiakkaiden kokonaiskulutuksesta, laajentamalla myymälä- ja palveluverkostoamme sekä kasvattamalla O&E-tuotteiden osuutta myynnistä. Pyrimme olemaan asiakkaidemme ensisijainen kumppani laajalla ja erikoistuneella korkealaatuisella valikoimallamme, jota tarjotaan omnikanavaisen liiketoimintamallin kautta Lemmikkivanhempien ja muiden lemmikinomistajien tarpeisiin vastaamiseksi.

Musti Groupin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat liikevaihdon kasvu ainakin 350 miljoonaan euroon tilikauteen 2023 mennessä, 10–12 prosentin oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, säilyttää pitkällä aikavälillä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena ja jakaa osinkona 60–80 prosenttia nettotuloksesta.

Lisätietoja.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.