Kuukauden yhtiö Nordic ID: ”Listaus tuo uskottavuutta maailmalla”

Artikkeli
16.10.2019
Lukuaika
5 min

Kuva: Yhtiö toimitusjohtaja Juha Reima puhumassa pörssin Avoimet ovet -illassa.

Nordic ID Oyj (www.nordicid.fi) on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan.

Yhtiön asiakkaina on muun muassa muotiteollisuuden ja kaupan toimijoita, jotka haluavat saada tarkkaa ja reaaliaikaista tietoa varastoistaan ja tuotevirroistaan. Myös palveluliiketoiminnassa, kuten työvaatteiden ja tekstiilien vuokraamisessa käyetään Nordic ID:n ratkaisuja.

Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.4.2018 –31.12.2018 oli 6,5 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 80 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuutta Pohjois-Amerikassa ja valikoiduilla markkinoilla Aasiassa.

Keräsitte listautumisannissa viime marraskuussa bruttomääräisesti noin 2,5 miljoonaa euroa. Mikä listautumisenne tavoitteena oli ja mihin varoja on käytetty tai käytetään, toimitusjohtaja Juha Reima?

Listautumisannin ja Nasdaq Helsingin kasvuyhtiöille tarkoitetulle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle hakeutumisen tavoitteena oli kiihdyttää Nordic ID:n kasvua panostamalla tuotekehitykseen ja myynnin vahvistamiseen.

Suurimmat yksittäiset investoinnin kohteet ovat meidän oman IoT-alustamme Nordic ID Radean sekä uusien älykkäiden RFID-laitteiden kehittäminen.

Pyrimme valtaamaan kasvavaa markkinaa uudella tarjoomalla ja laajentamaan nykyistä markkina-asemaamme. Lisäksi valmistelemme strategiamme mukaisesti korkeamman lisäarvon tuottamista asiakkaillemme. Esimerkkinä tästä on mahdollisuus keinoälyn (Artificial Intelligence) tehokkaampaan hyödyntämiseen palvelutarjonnassa; tällaisia voivat olla vaikkapa ennakoivat suositukset tavaravirtojen ohjaamiseksi.

Listautuminen mahdollistaa myös osakkeidemme tehokkaamman käytön maksuvälineenä mahdollisissa yritysjärjestelyissä. Nasdaq-listatulla yhtiöllä on myös tietty ”laatuleima”, joka on erittäin tärkeä meille kansainvälisenä yrityksenä.

Millaisia strategisia ja taloudellisia tavoitteita teillä on?

Meidän visionamme on olla Euroopan johtava teknologioista riippumattomien IoT-sovellusten tuottaja. Palvelumme avulla asiakkaillamme on reaaliaikainen tieto jokaisen tuotteen määrästä ja sijainnista – niin tilaus-toimitusketjussa, varastoissa kuin myymälöissä.

Kerätystä seurantatiedosta jalostamme tietoa asiakkaidemme päätöksenteon tueksi. Pilvipohjainen palvelumme yhdistää keräämämme tuote- ja materiaalivirtojen tiedot asiakkaan omiin tietojärjestelmiin. Teknologiamme avulla on mahdollista seurata samalla myös vaikkapa seurattavan tuotteen lämpötilaa tai kosteutta.

Meidän tavoitteenamme on kasvattaa palveluliiketoiminnan osuutta vastaamaan noin puolta liikevaihdostamme, toisen puolen koostuessa puolestaan laitteiden myynnistä. Listautumisvaiheessa syksyllä 2018 avasimme taloudellisia tavoitteitamme seuraavasti: vuonna 2023 liikevaihdon tulisi ylittää 40 miljoonaa euroa. Tavoitteena oli myös kannattavan kasvun varmistaminen strategiakaudella.

Nyt olemme olleet vielä vaiheessa, jossa panostukset sekä tuotekehitykseen että liiketoiminnan kehitykseen ovat olleet suhteellisesti hyvin suuria.

Perustitte tytäryhtiön Espanjaan, josta tiedotitte kesäkuussa. Mitkä seikat vaikuttivat tähän?

Tytäryhtiön perustaminen Espanjaan on osa kansainvälistymisstrategiaamme ja edesauttaa liiketoiminnan kasvua ja parantaa meidän kykyämme vastata paremmin kysyntään.

Espanjassa toimii merkittäviä Euroopan johtavia muodin ja vaatekaupan yhtiöitä, jotka ovat onnistuneet luomaan tunnettuja globaaleja brändejä. Markkinana se on EU:n viidenneksi suurin.

Päätimme perustaa maahan oman tytäryhtiön, koska toimintamme perustuu vahvasti erilaisten vähittäiskaupan ratkaisujen kehittämiseen ja Espanjassa on toimijoita, jotka ovat selkeästi alallaan maailman johtavia. Meille luonnollinen askel oli sijoittua kirjaimellisesti lähelle asiakkaita kehittämään heille palveluita, jotka skaalautuvat globaalisti.

Teillä on vahvoja kansainvälistymistavoitteita. Millä markkinalla näette parhaimmat liiketoiminnan kasvumahdollisuudet tällä hetkellä?

Panostamme vastedeskin vahvasti Euroopan markkinoille, Saksa on meidän suurin vientimaamme, mutta vahvistamme jalansijaamme myös Yhdysvaltain markkinoilla.

Tilikaudella 2018 liikevaihdosta 64 prosenttia syntyi RFID-laitteiden myynnistä, 29 prosenttia viivakoodinlukijoiden myynnistä, ja 7 prosenttia palveluratkaisuista. Keskitymme strategiamme mukaisesti korkeamman kasvu­potentiaalin ja kannattavuuden omaavien RFID-laite sekä palveluratkaisut -liiketoimintojen kasvattamiseen tulevina vuosina.

Huhtikuussa konsulttiyhtiö Frost & Sullivan nimitti teidän itsepalvelukassanne Euroopan vuoden 2019 innovatiivisimmaksi uudeksi tuotteeksi. Millä tavalla se eroaa kilpailijoiden tuotteista ja kuinka hyvin se on herättänyt kiinnostusta asiakkaiden parissa?

Itsepalvelukassamme perustuu testattuun ja luotettavaan RFID-teknologiaan. Se mahdollistaa erittäin nopean ja helpon tavan hoitaa tavaroiden osto ja maksaminen. Asiakas voi poimia ostoksensa suoraan hyllyiltä omaan kassiinsa ja kassalla kaikki ostokset luetaan yhdellä kertaa. Yksittäisiä tuotteita ei siis tarvitse skannata erikseen kuten perinteisellä viivakoodikassalla, joita on jo melko yleisesti käytössä.

Koska esimerkiksi yhdeksän tuotteen ostotapahtumaan menee vain noin 5 sekuntia tavallisen 60-90 sekunnin sijaan, ei synny jonoja ja pakkausvaihekin hoituu jo hyllyjen välissä. Kassa tukee kortti- ja mobiilimaksamista. Helpon maksujärjestelmäintegraation ansiosta kauppias voi jatkaa olemassaolevan maksujärjestelmänsä käyttöä.

Ratkaisumme on herättänyt kiinnostusta markkinoilla ja vielä tämän vuoden puolella kuluttajat pääsevät tekemään ostoksia itsepalvelukassaratkaisullamme myös Suomessa.

Onko listautumisesta ollut hyötyä asiakasrajapinnassa ja toiminnan markkinoinnissa?

Kyllä, on syntynyt selkeitä hyötyjä. Olemme hyvin kansainvälinen yritys ja 80 prosenttia liikevaihdosta syntyy ulkomailta. Nasdaq Helsinki First North listaus tuo meille hyvin positiivisessa mielessä uskottavuutta maailmalla.

Milloin sijoittajat pääsevät kuulemaan teistä seuraavan kerran?

Osallistumme Nasdaq Helsingin Listatut yhtiöt- paneeliin Sijoitus Invest-messuilla Helsingin Messukeskuksessa 26.11.2019 klo 10.

Nordic ID:hen voi myös tutustua syksyn SijoitusSummit:in haastattelussa. Toimitusjohtaja Juha Reima kertoo mm. miten Nordic ID:n kohdemarkkinan vuosittainen 28 % kasvu tukee yhtiön menestystä. https://sijoitusareena.fi/haastattelut/nordic-id-juha-reima

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Usein esille nostetaan esimerkiksi tuoreita listautujia tai juhlavuottaan viettäviä yhtiöitä. Valinta ei ole sijoitussuositus.

Lue myös edellisten kuukausien yhtiöistä:

2019

2018