Kuukauden yhtiö: Rush Factory haastaa tapahtuma-alan toimintamalleja

Artikkeli
20.5.2019
Lukuaika
4 min

Marraskuussa 2018 First Noth -markkinapaikalle listautunut Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin oleva Rush Factory tarjoaa kansainvälisiä, hyvinvointipainotteisia liikunta- ja elämystapahtumakiertueita, jotka ovat tarjonneet elämyksiä yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen.

Rush Factoryn liiketoimintamalli eroaa alan perinteisistä toimintamalleista. Se ratkoo tyypillisiä tapahtumatuotannon ja -toteutuksen ongelmakohtia muun muassa vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista​. ​Lisätietoa www.rushfactory.fi

Keräsitte listautumisannissa bruttomääräisesti reilut 1,5 miljoonaa euroa. Mikä listautumisenne tavoitteena oli ja mihin varoja on käytetty tai käytetään, toimitusjohtaja Markus Niemelä?

Bruttomääräinen tavoite oli minimissään 1,5 M€ ja enintään 3 M€. Minimitavoite oli asetettu sille tasolle, että summa riittää kattamaan strategiamme seuraavan kasvuvaiheen. Suurin osa tästä koostuu investoinneista, jotka liittyvät ensi vuonna julkaistavastaan uuteen tapahtumakokonaisuuteen.

Onko listautumisesta ollut hyötyä asiakasrajapinnassa ja toiminnan markkinoinnissa?

Toimintamme luonteesta ja siitä johtuen, että yli 90 prosenttia liikevaihdostamme tulee Suomen ulkopuolelta, ei listautuminen vaikuttanut juurikaan asiakasrajapintaan. Muita hyötyjä on toki ollut paljonkin muun muassa uusien tapahtumapaikkojen hankinnassa ja yhteistyökumppanien kanssa toimiessa.

Millaisia strategisia tavoitteita teillä on?

Strategiamme on innovoida uusia kiertuemuotoisia tapahtumakonsepteja ja olla markkinajohtaja Euroopassa alallamme. Luomme tapahtumakonseptimme aina itsenäisiksi, niin että emme tarvitse ulkopuolista vetonaulaa kuten artistia tapahtumiimme. Itse tapahtuma on se elämys, josta asiakas haluaa maksaa. Haluamme jatkossakin pysyä ketteränä toimijana ja kehittää tapahtumakonseptejamme markkinavetoisesti. Koska tapahtumamme liikkuvat pyörillä, voimme aina viedä tapahtuman sinne missä kysyntää on. Emme siis ole lukittuja tiettyihin markkina-alueisiin tai maihin.

Miten asemoidutte kilpailijoihinne nähden ja miten erotutte niistä?

Kiertuemuotoisuus erottaa meidät parhaiten muista vastaavan tyylisiä tapahtumia järjestävistä tahoista. Kiertuemuotoisuuden tehokkuus muodostuu, kun järjestämme samanlaisia tapahtumia ja samalla kalustolla kaupungista toiseen. Itse tapahtumakalusto on suunniteltu vain meidän käyttöömme, jotta se mahdollistaa nopean tapahtuman kasauksen ja purun. Pyrimme tarjoamaan asiakkaille enemmän viihdettä kuin kilpailijamme ja myös sitä kautta erottumaan hauskimpana tapahtumana.

Liikevaihdostanne noin 90 prosenttia tulee kansainvälisiltä markkinoilta. Toimitte kuudessa maassa: Iso-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Ruotsissa, Itävallassa ja Suomessa. Millä markkinalla näette parasta kasvupotentiaalia ja miksi?

Tärkeimmät markkinat meille ovat Keski-Euroopan markkinat. Tapahtumamme toimivat parhaiten suurissa kaupungeissa, ja koska Pohjoismaissa suuri kaupunkeja on vähemmän, on markkina asiakasmäärän takia haastavampi. Pohjoismaissa on hyvänä puolena sääntelyn helppous verrattuna Keski-Euroopan markkinoihin. Kasvua haemme pääasiassa uusilla konsepteilla sekä laajentumalla uusien konseptien kanssa myös kaupunkeihin, joihin emme nykyisillä konsepteilla ole vielä päässeet sopivien tapahtumalokaatioiden puutteesta johtuen.

Mitkä ovat taloudelliset tavoitteenne?

Listautumisen yhteydessä asetetut taloudelliset tavoitteet ovat pysyneet muuttumattomina. Vuonna 2020 tavoittelemme 12 miljoonan euron liikevaihtoa, niin että käyttökate pysyy erinomaisella tasolla (25–35%).

Kasvun odotetaan syntyvän lähinnä uusien tapahtumakonseptien lanseerauksista pilotointivaiheen päätyttyä. Riippuen seuraavan konseptin lanseerauksen lopullisesta ajankohdasta osa kiertueen tapahtumista saattaa ajoittua vuoden 2021 puolelle, jolloin taloudelliset tavoitteet siirtyvät vastaavasti eteenpäin.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Usein esille nostetaan esimerkiksi tuoreita listautujia tai juhlavuottaan viettäviä yhtiöitä. Valinta ei ole sijoitussuositus.

Lue myös edellisten kuukausien yhtiöistä:

2019

2018