Kuukauden yhtiö: Sitowise Group Oyj

Listautumisen avulla pyrimme edistämään kasvustrategiaamme ja lisäämään Sitowisen näkyvyyttä ja tunnettuutta asiakkaiden, potentiaalisten uusien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa sekä yleisemmin teknisen konsultoinnin toimialalla.

Artikkeli
26.11.2021
Lukuaika
4 min

Sitowise tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Se toimii pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi sillä on Virossa ja Latviassa osaamiskeskukset, jotka palvelevat pääasiassa Sitowisen projekteja Suomessa ja Ruotsissa.

Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 160 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on noin 2 000 asiantuntijaa. Sitowise listautui pörssilistalle 25.3.2021.

Listauduitte maaliskuussa pörssin päämarkkinalle. Antinne otettiin vastaan hyvin sijoittajien ja henkilöstönne parissa. Miksi listautuminen tuli teille nyt ajankohtaiseksi ja mihin listautumisannissa kerättyjä varoja käytetään?

Sitowisen kasvutarina sai alkunsa vuonna 2017, kun kaksi vahvaa rakennetun ympäristön asiantuntijataloa yhdisti voimansa. Listautumisen avulla pyrimme edistämään kasvustrategiaamme ja lisäämään Sitowisen näkyvyyttä ja tunnettuutta asiakkaiden, potentiaalisten uusien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa sekä yleisemmin teknisen konsultoinnin toimialalla.

Listautumisen ja pääomamarkkinoille pääsyn myötä voimme hyödyntää osakkeita ja listautumisannissa kerättyjä varoja yritysostoissa. Samalla yli tuhannesta työntekijästämme tuli osakkeenomistajia, ja osakkeita voidaan jatkossa käyttää tehokkaammin henkilöstön palkitsemiseen ja sitouttamiseen.

Teitte vuonna 2020 kolme yrityskauppaa ja tänä vuonna ostitte Ruotsissa reaaliaikaisia digiratkaisuja liikenteeseen ja infrastruktuuriin tarjoavan Infracontrol AB:n. Miten nämä yrityskaupat tukevat strategiaanne?

Yritysostot ovat yksi kasvustrategiamme kulmakivistä, ja haemme kasvua erityisesti teknisen konsultoinnin markkinoilta Ruotsissa ja digitaalisissa ratkaisuissa. Infracontrol on loistava esimerkki näistä molemmista.

Vuoden 2020 jälkeen olemme toteuttaneet kuusi yrityskauppaa, jotka täydentävät osaamistamme ja palvelutarjontaamme digitaalisissa ratkaisuissa, kiinteistöhallinnassa ja vastuullisuudessa. Jatkamme käynnissä olevia neuvotteluja hyvällä mallilla ja pyrimme toteuttamaan lisää yritysostoja lähitulevaisuudessa.

Teillä on innovaatioiden edistämiseen käytössä The Smart City Lab -alusta henkilöstölle. Miten henkilöstö on ottanut alustan vastaan?

Tuotekehitys ja innovaatiot ovat Sitowisen toiminnan ytimessä, ja syksystä lähtien TKI-toimintamme on tunnettu nimellä The Smart City Lab. Sen yhteyteen luotu verkkoalusta on saanut huikean vastaanoton ja auttanut rakentamaan vuorovaikutusta ja dialogia ideoinnin tueksi. Ensimmäisten viikkojen aikana alustalla on julkaistu jo 120 uutta ideaa, joista seuraavaksi valitaan potentiaalisimmat jatkokehitykseen.

Otitte vuoden 2021 alussa käyttöön uuden vastuullisuustyökalun, joka on osa yhtiön digitaalista yhteistyöalusta Voimaa. Miten se toimii ja kuinka laajasti se on käytössä?

Voima on Sitowisen yhteinen ja tehokas tapa toimia ja tehdä projekteja, ja se sisältää tekemistä tukevat järjestelmät ja työkalut. YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin pohjautuva vastuullisuustyökalu on rakennettu osaksi Voiman projektinhallintaa. Työkalu auttaa paremmin ymmärtämään Sitowisen tekemien projektien vastuullisuutta sekä sitowiseläisten ja asiakkaiden tekemien valintojen vaikutusta ympäristölle, ihmisille ja yhteiskunnalle. Työkalun avulla tunnistetaan projektin kannalta olennaisimmat kestävän kehityksen tavoitteet sekä kirjataan ja seurataan projektissa tehtäviä toimenpiteitä vastuullisuuden edistämiseksi. Vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä jo 41 prosenttia Sitowisen uusista projekteista Suomessa hyödynsi vastuullisuustyökalua.

Mitkä ovat huomattavimpia projektejanne, jotka ovat parhaillaan käynnissä?

Sitowise on mukana merkittävissä infrahankkeissa kuten Kruunusilloissa, Suomiradassa, Raide-Jokerissa, Turun tunnin junassa ja Vantaan ratikassa. Perinteisen rata-, silta- ja tunnelisuunnittelun lisäksi tuotamme useisiin hankkeisiin tiedonhallintapalveluita, ja Vantaan ratikan Tikkurilan osuudessa myös Talo-liiketoiminta-alueemme on mukana suunnittelutyössä. Projekteja riittää jatkossakin, sillä tuoreen ennusteen mukaan teknisen konsultoinnin markkinat kasvavat lähivuosina niin Suomessa kuin Ruotsissa jopa nopeammin kuin mitä vielä vuosi sitten arvioitiin.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.