Kuukauden yhtiö: Viafin Service Oyj

Artikkeli
12.6.2019
Lukuaika
4 min

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon ja asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiö on perustettu vuonna 2008 ja sen palveluksessaan noin 280 henkilöä.

Keräsitte listautumisannissa bruttomääräisesti 10 miljoonaa euroa. Mikä listautumisenne tavoitteena oli ja mihin varoja on käytetty tai käytetään, toimitusjohtaja Marko Sipola?

Listautumisemme tavoitteena oli rakentaa hyvät edellytykset yrityskauppojen kautta toteutettavalle kasvulle. Tärkeimpinä tavoitteinamme tämän lisäksi oli yhtiön tunnettuuden lisääminen, osakkeenomistajien määrän kasvattaminen sekä osakkeiden käyttäminen vaihdon välineenä mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.

Listautumisannissa kerättyjä varojamme olemme käyttäneet jo strategiamme mukaisesti Viafin GAS Oy:n yrityskaupassa. Tavoitteemme on kasvaa liikevaihdolla mitattuna yli 100 Meur yhtiöksi vuoteen 2022 mennessä, joten tulemme myös jatkossa käyttämään osakeantivaroja strategiamme mukaisissa yrityskaupoissa.

Tammikuussa julkistitte Gasum Tekniikka Oy:n (nyk. Viafin Gas Oy) osake-enemmistön oston. Miten yrityskauppa täydentää palvelutarjontaanne?

Olemme todella innoissamme siitä, että meillä oli mahdollisuus laajentaa Viafin Servicen palveluvalikoimaa ja osaamista nimenomaan kaasuteknologiaan ja vahvistaa näin asemaamme merkittävänä huolto- ja kunnossapitopalveluiden tarjoajana Suomessa.

Viafin GAS Oy:n yrityskauppa tekee Viafin Servicestä markkinajohtajan Suomessa kaasun käyttöön liittyvien laitteistojen ja järjestelmien huollossa sekä maakaasun siirto- ja jakeluverkkoihin liittyvässä kunnossapidossa. Erityisen mielenkiintoisena kasvualueena näemme ympäristöystävällisemmän kaasun hyödyntämisen entistä enemmän liikenteen polttoaineena sekä tankkausverkoston laajenemisen.

Olemme erityisen tyytyväisiä, että Viafin Service pääsi ottamaan merkittävän kasvuaskeleen näin nopealla aikataululla listautumisen jälkeen. Tämä kuvastaa mielestämme hyvin Viafin Servicen nopeaa ja tehokasta tapaa toimia sekä kykyä edetä laaditun strategian mukaisesti kohti tavoitteita.

Millaisia strategisia ja taloudellisia tavoitteita teillä on?

Viafin Servicen strategisena tavoitteena on kasvattaa palveluvalikoimaa ja osaamistaan huolto- ja kunnossapitopalveluissa maanlaajuisesti ja tarjota palvelujaan kaikilla merkittävillä teollisuuspaikkakunnilla Suomessa. Haluamme laajentaa palveluvalikoimaamme mekaanisista huolloista muun muassa pumppu-, venttiili, sähkö-, automaatio ja muille erikoishuollon osa-alueille sekä vahvistaa asemaamme nykyisissä palveluissa.

Haluamme saavuttaa yli 100 miljoonan euron liikevaihdon vuoteen 2022 mennessä ja samalla ylläpitää keskipitkällä aikavälillä keskimäärin 5-7 %:n liikevoittomarginaalia oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA) sekä jakaa osinkoina vähintään 30-50 % tilikauden tuloksesta ilman liikearvon poistoja.

Liikevaihtonne jakautuu huoltoon ja projekteihin. Näistä huollon osuus 75 prosenttia oli vuonna 2018. Kummassa liiketoiminnassa näette enemmän kasvupotentiaalia?

Näemme parhaan kasvupotentiaalin ja markkinan olevan ehdottomasti huolto- ja kunnossapitopalveluissa. Tärkeintä on kuitenkin kannattavuus ja hyvä tasapaino eri liiketoiminta-alueiden ja palveluiden välillä.

Viafin Servicen strategisena tavoitteena on, että huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus yhtiön liikevaihdosta pysyy tulevaisuudessakin yli 75 prosentissa.

Onko listautumisesta ollut hyötyä asiakasrajapinnassa ja toiminnan markkinoinnissa?

Ehdottomasti. Listautuminen on lisännyt yhtiömme tunnettavuutta merkittävästi ja luonut hyvät edellytykset uusille asiakkuuksille. Parantunut tunnettavuus on mahdollistanut myös uudet asiakasrajapinnat ja avannut keskusteluja uusien potentiaalisten yhteistyökumppanien kanssa.

Myös henkilöstön ja potentiaalisten uusien työntekijöiden rekrytoinnissa listautumisella ja yhtiön tunnettuvuuden lisääntymisellä on ollut ehdottomasti positiivinen vaikutus.

Miten asemoidutte kilpailijoihinne nähden ja miten erotutte niistä?

Viafin Servicen erottaa alan muista toimijoista erityisesti toimintamme tehokkuus, ketteryys ja joustava palvelukyky, joka perustuu vahvaan yrittäjähenkisyyteen ja sitoutuneeseen sekä osaavaan henkilöstöömme. Haluamme myös tulevaisuudessa vaalia arvojamme ja säilyttää kaikessa toiminnassamme vahvan yrittäjähenkisyyden ja joustavuuden, jossa asiakastyytyväisyys pysyy toimintaamme ohjaavana tärkeimpänä tekijänä.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Usein esille nostetaan esimerkiksi tuoreita listautujia tai juhlavuottaan viettäviä yhtiöitä. Valinta ei ole sijoitussuositus.

Lue myös edellisten kuukausien yhtiöistä:

2019

2018