Kuukauden yhtiö: Witted Megacorp

Pörssisäätiön ja Nasdaq Helsingin tammi-helmikuun 2024 yhtiö on Witted Megacorp, joka listautui First North -kasvumarkkinalle toukokuussa 2022.

Artikkeli
13.2.2024
Lukuaika
4 min
Kysymyksiin vastasi yhtiön toimitusjohtaja Harri Sieppi.

Pörssisäätiön ja Nasdaq Helsingin tammi-helmikuun 2024 yhtiö on Witted Megacorp, joka listautui First North -kasvumarkkinalle toukokuussa 2022.

Witted on ohjelmistokehitysyhtiö, joka auttaa korkean digitaalisen kypsyyden asiakkaita rakentamaan, kehittämään ja skaalaamaan ohjelmistokehitystiimejä ja pyrkii luomaan yhteistyötä läpi IT-toimittajakentän.

Witted Megacorp -konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 64 miljoonaa euroa. Konserni työllistää noin 450 IT-ammattilaista, joista osa toimii itsenäisinä konsultteina ja osa työntekijöinä. Konserniin kuuluvat Suomessa sijaitsevien yhtiöiden lisäksi yhtiöt Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Näiden lisäksi yhtiö tekee projekteja useilla eri markkinoilla.

Vuonna 2023 IT-alan pitkä noususuhdanne kääntyi. Miten markkinatilanteen heikentyminen on vaikuttanut toimintaanne?

Aiempia vuosia leimannut kilpailu osaajista vaihtui kilpailuksi projekteista. Kun markkina muuttui, meidänkin piti muuttua. Järjestelimme toimintaamme uudestaan niin, että organisoiduimme asiakkaidemme ympärille. Markkinatilanteen heikentyminen on näkynyt siinä, että taistelu projekteista on ollut kovaa. Myynnin merkitys korostui. Rekrytoimme siihen uutta osaamista ulkopuolelta ja koulutimme ihmisiä myynnin tehtäviin.

Loppuvuotta kohden näimme merkkejä kysynnän elpymisestä. Jää nähtäväksi, kuinka nopeasti tilanne palaa entiselleen. Yhtä kaikki, on selvää, että panostus kaupalliseen operaatioon on tässä markkinassa voittava strategia.

Viimeisellä kvartaalilla teitte kannattavuuskäänteen. Millä toimenpiteillä pääsitte siihen?

Kävimme vuoden varrella läpi kaikki yhtiömme tehokkuuden nostamiseksi. Muutos oli iso. Organisoiduttiin asiakkaan ympärille, karsittiin kustannuksia, panostettiin myyntiin ja leikattiin rönsyjä.

Tanskan markkinan kasvupanostukset pantiin tauolle ja muissa maissa hallinnon kustannukset laskettiin kasvuun nojaavista oletuksista nykyisen liiketoiminnan laajuutta vastaavalle tasolle.

Miten neljä strategista tavoitettanne edistyivät vuonna 2023?

  • Kylän kovin kaupallinen operaatio

Olemme tehneet isoja harppauksia eteenpäin tässä. Organisoiduimme Suomessa uudestaan asiakkaidemme ympärille. Myynnin aktiivisuustaso on kasvanut ja olemme valtavasti systemaattisempia kuin aiemmin. Meillä on silti vielä matkaa jäljellä tämän tiimoilta.

  • Organisaatio yhtä tiukassa tikissä kuin Iivo Niskasen rasvaprosentti

Olemme sopeuttaneet itseämme uuteen tilanteeseen monin säästö- ja tehostustoimenpitein. Käänne näkyi Q4:llä, joka oli tulokseltaan vuoden paras neljännes meille. Tätäkin tietä on vielä paljon kuljettavana. Helmikuun alussa julkistettu strategiapäivityksemme kuvastaa tätä – sen keskiössä on panostus kannattavuuden parantamiseen.

  • Fokus tulosvastuulliseen orgaaniseen kasvuun

Kasvu on ollut haastavaa vuoden loppupuolella. Tulosvastuullisuudessa näkyy se, että olemme joutuneet tekemään vaikeita valintoja, jotta olemme saaneet pidettyä kulut toivottua maltillisemman kasvun tahdissa.

  • Yhtiön tunnettuuden kehittäminen

Aktiivinen PR-työmme on tuonut hedelmää. Näkyvyys lehdistössä oli viime vuonna ilahduttavan laajaa – meistä oli jopa enemmän artikkeleita kuin listautumisvuotenamme. Tunnettuuden kasvattamisessa toki näkyy vuoden loppuvuoden hillitymmät investoinnit markkinointiin. Panostukset näkyivät – ja vastaisuudessakin näkyvät – myynnin jalkatyössä, joka myös ajaa tunnettuustavoitetta.

Keskitytte nyt kannattavuuteen kasvun sijaan. Mitkä ovat taloudelliset tavoitteenne?

Strategiakaudella 2024-2045 tavoitteena on kannattavuuden merkittävä nostaminen. Tavoitetaso molempina strategiakauden tilikausina on:

  • Suomen liiketoiminta: yli 8 prosentin oikaistu EBITA
  • Muut maat: positiivinen oikaistu EBITA

Kannattavuuteen keskittyvän strategiakauden jälkeen Witted palaa kasvustrategiaan.

Päivititte tiedonantopoliitiikkanne helmikuussa 2024. Mitä se sisältää?

Julkaisemme tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kahden vuosineljännesliiketoimintakatsauksen (Q1 ja Q3) lisäksi jatkossa kuukausittaisia liiketoimintakatsauksia. Kuukausittaisissa katsauksissa raportoidaan kuukausiliikevaihto, liikevaihto viimeiseltä 12 kuukaudelta, asiantuntijoiden ja muun henkilöstön määrä sekä edellä mainittujen vertailutiedot. Tämän lisäksi raportoidaan johdon arvio liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana.

Witted ei enää jatkossa esitä tilikausikohtaisia ennusteita yhtiön liikevaihdosta tai tuloksesta. Tulosohjeistamisen sijaan Witted pyrkii parantamaan yhtiön läpinäkyvyyttä ja reaaliaikaista talouden kehittymisen seurantaa kuukausiraportoinnin avulla.

Tutustu aiempiin Kuukauden yhtiöihin.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.