Oletko osallistunut tai osallistumassa tänä vuonna eurooppalaisen yhtiön yhtiökokoukseen? Vastaa kyselyyn!

Artikkeli
16.5.2022
Lukuaika
2 min

Jos omistat muussa EU:n jäsenvaltiossa kuin kotimaassasi sijaitsevan pörssiyhtiön osakkeita, uusien säännösten mukaan käyttämäsi tilinhoitajayhteisön (depository bank or broker) on toimitettava yhtiöltä sinulle tieto omistamasi yhtiön yhtiökokouksen (general meeting) ajankohdasta.

Tyypillisesti tämän tiedon mukana voidaan toimittaa tieto esimerkiksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivästä (record date) ja ilmoittautumis- tai äänestyslomake (admission card / voting card). Lisäksi tilinhoitajayhteisöllä on velvollisuus toimittaa pörssiyhtiölle viipymättä sinulta saatujen ohjeiden mukaisesti osakkeistasi johtuvien oikeuksien käyttöä koskevat tiedot, kuten ilmoittautumisesi yhtiökokoukseen.

EU-sääntelyllä on pyritty automatisoimaan ja standardisoimaan osakkeenomistajien ilmoittautumisprosessia toisessa EU:n jäsenvaltiossa sijaitsevien pörssiyhtiöiden yhtiökokouksiin.

Valitettavasti monet osakkeenomistajat eivät kuitenkaan ole saaneet sääntelyn edellyttämällä tavalla riittävästi tietoa tällaisista yhtiökokouksista tai ovat kohdanneet useita yhtiökokousilmoittautumiseen liittyviä käytännön esteitä. Käytännön esteitä on voinut olla esimerkiksi puutteellisten tietojen saaminen tilinhoitajayhteisöltä, epäselvät ohjeet, kalliit palvelumaksut tai liian tiukat määräajat.

Better Finance on eurooppalainen järjestö, joka edistää eurooppalaisten yksityissijoittajien ja rahoituspalveluiden käyttäjien kannalta suotuisan sääntelyn ja markkinakäytäntöjen kehitystä. Pörssisäätiö on Better Financen jäsen.

Better Finance kerää elokuun loppuun asti käyttäjäkokemuksia toisessa EU:n jäsenvaltiossa sijaitsevaan yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta.

Jos olet yksityissijoittaja ja omistat toisessa EU-jäsenvaltiossa sijaitsevan pörssiyhtiön osakkeita, voit osallistua Better Financen järjestämään kyselyyn täällä. Kysely on englanniksi. Vastauksesi auttaa kehittämään eurooppalaisten osakkeenomistajien oikeuksia.

Jos et halua osallistua tutkimukseen, mutta haluat kuitenkin jakaa kokemuksiasi aiheesta, voit kertoa Pörssisäätiölle kokemuksistasi vapaamuotoisesti lähettämällä sähköpostia Pörssisäätiön lakijohtajalle osoitteeseen jesse.collin@porssisaatio.fi.